Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

ZNAJDZIESZ W BIP
Struktura organizacyjna
ZOBACZ TAKŻE
O Muzeum
Wystawy
Lekcje muzealne
Historia Miasta i Gminy
Atrakcje miasta i okolicy
Skarb Średzki
 >  Szybki start > Muzeum Regionalne

Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Regionalne z siedzibą w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 3;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail specrodo@wp.pl lub adresem do korespondencji jest adres administratora;
3) celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających Statutu Muzeum Regionalnego w Środzie śląskiej, na podstawie art. 6 ust. lit a i e Rozporządzenia
4) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
5) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umów oraz okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do spełniania naszych zadań;
9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
 

UWAGA MONITORING WIZYJNY ! Informujemy, że na terenie Muzeum Regionalnego z siedzibą w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 3 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Wchodząc na teren obiektu Muzeum Regionalnego wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.) informujemy, iż: 1) Administratorem danych osobowych użytkowników obiektu pozyskanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Muzeum Regionalne z siedzibą w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 3. 2) Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody. 3) Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych w zakresie udzielonej zgody będą osoby upoważnione przez Muzeum Regionalne i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z zasadami bezpieczeństwa na terenie Muzeum Regionalnego. 4) Pani/Pan dane osobowe powierzone zostaną firmie administrującej monitoringiem oraz firmie świadczącej usługo ochrony fizycznej. 5) Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej. 6) Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji tj. 30 dni. 7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznaj Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. 9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i nie podania danych osobowych, wejście na teren Muzeum Regionalnego nie będzie możliwe. 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych Muzeum Regionalnego. 11) W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Regionalnym za pośrednictwem poczty e-mail: specrodo@wp.pl, bądź drogą pocztową na wskazany powyżej adres administratora.

 

 

nformujemy że Administratorem danych osobowych zebranych w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego jest Muzeum Regionalnego z siedzibą w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 3. Bliższe informacje dostępne są na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do budynku muzeum oraz na stronie internetowej: http://mr.powiat-sredzki.pl 9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i nie podania danych osobowych, wejście na teren Muzeum Regionalnego nie będzie możliwe.

 Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej

serdecznie zaprasza !!!!!

 

zapraszamy na strony: www.mr.powiat-sredzki.pl

 blog - www.muzeumsroda.blogspot.com 

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku