Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > KALENDARZ BURMISTRZA

MAJ / CZERWIEC 2018

Wtorek 01.05.2018
godz. 19:00 – 20:15 – udział w poświęceniu figury Najświętszej Maryji Panny w miejscowosci Jastrzebce na zaproszenie Sołtysa i Rady Sołeckiej
godz. 20:30 – 21:00 – wizja lokalna na gminnych inwestycjach drogowych w Ciechowie i Chwalimeirzu 

Środa  02.05.2018
Dzień wolny od pracy w UM w srodzie Śląskiej na mocy Zarzadzenia Burmistrza Środy Śląskiej 

Czwartek 03.05.2018
godz. 10:30 – udział w uroczystej mszy świętej w Intencji Ojczyzny w ramach obchodów 227 rocznicy uchwalenia Konstytycji 3 Maja w kościele pw. Św. Andrzeja Apostola w Środzie Śląskiej
godz. 11:30 – 13:00 – udział w oficjalnych uroczystościach obchodów 227 rocznicy uchwalenia Konstytycji 3 Maja na Rynku Dolnym w Środzie Śląskiej
godz. 14:00 – 17:00 – udział w pikniku rodzinnym i rajdzie rowerowym w ramach obchodów 227 rocznicy uchwalenia Konstytycji 3 Maja 

Piątek 04.05.2018
godz. 10:00 – spotkanie z Dyrektorem Domu Kultury ws. organizacji Dożynek Gminnych 2018 z udziałem sołtysa wsi Kulin
godz. 11:30 – spotkanie z komendantem Straży Miejskiej
godz. 12:30 – spotkanie Drektorem Niepublicznego Przedszkola Entliczek
godz. 13:15 – spotkanie z Dyrektorem ZOPO w Środzie Śląskiej
godz. 15:00 – spotkanie z sołtysem miejscowości Bukówek

Niedziela 06.05.2018
godz. 14:00 – 20:30 – udział w uroczystościach obchodów Powiatowego Dnia Strażaka na Rynku Dolnym w Środzie Śląskiej oraz w sołectwie Cesarzowice 

Poniedziałek 07.05.2018
godz. 13:00 – 15:00 – wizyta w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu i podpisanie umów o dofinansowanie gminnych projektów inwestycyjnych w ramach RPO WD oraz PROW

Wtorek 08.05.2018
godz. 10:00 – złożenie wieńca z delegacją Gminy i Powiatu oraz organizacji kombatanckich z okazji Dnia Zwycięstwa
godz. 11:30 – wizja lokalna ws. lokalizacji nowego przystanku na ul. Wrocławskiej
godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 14:00 – spotkanie z prezesem i Przewodniczacym Rady Nadzorczej OSiR ws. utrzymania terenów zielonych
godz. 15:00 – 16:30 – spotkanie z mieszkańcami ul. Jastrzębiej w Środzie Śląskiej
godz. 16:45 – spotkanie z Przewodniczacym Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Kazimierzem Grabowieckim
godz. 17:30 – 21:45 – udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Średzka Woda

Środa 09.05.2018
godz. 10:00 – spotkanie z przedstawicielem klubu POLONIA oraz przedstawicielem OSiR ws. modernizacji Stadionu Miejskiego w Środzie Śląskiej
godz. 13:30 – spotkanie z przedstawicielem lokalnych mediów
godz. 14:30 – spotkanie z Dyrektorem Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej
godz. 15:00 – spotkanie z Dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 1 w Środzie Śląskiej
godz. 16:30 – 18:00 – udział w spektaklu komediowym w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 pt. Chodź na słówko w Domu Kultury

Czwartek 10.05.2018
godz. 10:00 – spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rakoszycach
godz. 11:00 – spotkanie z przedstawicielami firmy STRABAG ws. realizacji przebudowy dróg wiejskich w Chwalimierzu i Ciechowie
godz. 11:00 – spotkanie z projktantem rewitalizacji przestrzeni publicznej w Szczepanowie
godz. 16:00 – 22:00 – wyjazd służbowy i udział w Zjeździe Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w Goli Dzierżoniowskiej

Piątek 11.05.2018
godz. 09:30 – 12:15 – udział w Zjeździe Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w Goli Dzierżoniowskiej
godz. 13:45 – spotkanie ws. rozbudowy Przedszkola Publicznego w Szczepanowie
godz. 18:30 – 22:30 – udział w podsumowaniu projektu odnowy wsi dolnoślaskiej w sołectwie Szczepanów

Sobota 12.05.2018
godz. 13:30 – 15:00 – udział w meczu barażowym ULKS Ciechów o wejscie do II ligi tenisa stołowego w SP w Ciechowie

Niedziela 13.05.2018
godz. 13:45 – 18:15 – udział w IV Dolnośląskich Dniach Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych w Legnicy na zaproszenie członka Zarządu Wojerwództwa Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego

Poniedziałek 14.05.2018
godz. 09:00 – konsultacje z samorządowcami subregionu wrocławskiego
godz. 10:00 – konsultacje z samorządowcami subregionu wrocławskiego
godz. 10:30 – konsultacje z samorządowcami subregionu wrocławskiego
godz. 11:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30 – konsultacje z samorządowcami subregionu wrocławskiego
godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:30 – konsultacje z samorządowcami subregionu wrocławskiego
godz. 14:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:00 – konsultacje z samorządowcami subregionu wrocławskiego
godz. 16:30 – spotkanie z harcerzami z ZHP Środa Śląska
godz. 19:45 – 23:00 – spotkanie z Klubem Radnych RAZEM dla Ziemi Średzkiej

Wtorek 15.05.2018
godz. 09:30 – 12:00 – udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ARAW S.A. we Wrocławiu
godz. 15:00 – spotkanie z członkiem Rady Nadzorczej Spółki ARAW S.A. we Wrocławiu
godz. 16:30 – 18:30 udział w Pikniku z okazji Dnia Rodziny w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym w Szczepanowie

Środa 16.05.2018
godz. 10:00 – 13:00 udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Średzka Woda
godz. 16:00 – 17:15 spotkanie z Przewodniczącą Oddziału Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego, Przewodnicząca Oddziału NSZZ Solidarność oraz Dyrektorem ZOPO w Środzie Śląskiej

Czwartek 17.05.2018
godz. 09:30 – otwarcie XIII Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Średzkiego w Lekkoatletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjów na stadionie miejskim w Środzie Śląskiej
godz. 10:15 – spotkanie konsultacyjne ws. organizacji Dnia Samorządowca
godz. 11:00 – spotkanie ws. koncepcji nawierzchni drogi i chodników przy ul. Targowej w Środzie Śląskiej
godz. 12:00 – wręczanie medali w XIII Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Średzkiego w Lekkoatletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjów na stadionie miejskim w Środzie Śląskiej
godz. 13:30 – c.d. spotkanie ws. koncepcji nawierzchni drogi i chodników przy ul. Targowej w Środzie Śląskiej
godz. 17:30 – spotkanie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki OSiR

Piątek 18.05.2018
godz. 10:30 – 11:45 udział w pracach komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Winogronowej w Środzie Śl. na odcinku od. ul. Kilińskiego do ul. Sikorskiego
godz. 12:00 – spotkanie z Dyrektorem Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej
godz. 13:00 – spotkanie konsultacyjne z pracownikiem wydziału RPO
godz. 14:00 – spotkanie z przedstawicielem firmy z podstrefy LSSE Środa Śląska - Komorniki
godz. 16:00 – spotkanie z członkiem Rady Nadzorczej Spółki ARAW S.A. we Wrocławiu
godz. 20:00 – 21:45 – udział w evencie Koncert Muzycznej Gwiazdy w Mieście Skarbów na Rynku Dolnym w Środzie Śląskiej

Sobota 19.05.2018
godz. 15:30 – 21:30 – udział w II Festiwalu Orkiestr Dętych w Środzie Śląskiej 

Poniedziałek 21.05.2018
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30 – spotkanie z sołtysem miejscowosci Wojczyce
godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:30 – podpisanie umowy dotacji z proboszczem parafii św. Krzyża w Środzie Śląskiej
godz. 14:00 – spotkanie konsultacyjne ws. wdrożenia RODO
godz. 15:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:30 – spotkanie z mieszkańcami

Wtorek 22.05.2018
godz. 10:00 – udział we wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
godz. 13:30 – spotkanie z Wydziałem WIN
godz. 14:00 – spotkanie z Przezesem Średzkiej Komunikacji Publicznej
godz. 17:00 – spotkanie z radnym Rady Miejskiej Leszkiem Maciejewskim

Środa 23.05.2018
godz. 11:00 – udział w Radzie Budowy zagospodarowania terenu wokól świetlicy w Krynicznie
godz. 12:00 – spotkanie z sołtysem miejscowosci Kryniczno
godz. 13:00 15:00udział w uroczystościach pogrzebowych w Środzie Śląskiej
godz. 17:00 19:10udział w autorskim z Jarosławem Kretem organizowanym przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Domu Kultury w Środzie Śląskiej
godz. 19:15 21:30 spotkanie z z radnym Rady Miejskiej Kazimierzem Grabowieckim

Czwartek 24.05.2018
godz. 09:0012:00 – spotkanie z Dyrektorem ZOPO, Dyrektorami szkół gminnych i związkami zawodowymi ws. ujednolicenia standardów zatrudnienia w oświacie
godz. 13:00 – spotkanie konsultacyjne ws. przebudowy stadionu miejskiego
godz. 14:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 14:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:50 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:15 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 18:30 – spotkanie z z Dyrektorem Przedszkola Pentliczek

Piątek 25.05.2018
godz. 10:00 – spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Rakoszycach na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
godz. 12:30 – spotkanie z przedstawicielem ULKS Ciechów
godz. 13:15 – spotkanie podsumowujące II FOD w Mieście Skarbów
godz. 15:00 – spotkanie z Dyrektorem Domu Kultury oraz sołtysem miejscowości Cesarzowice 

Poniedziałek 28.05.2018
godz. 09:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:15 – spotkanie podsumowujace Koncert Muzycznej Gwiazdy w Mieście Skarbów
godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:30 – spotkanie negocjacyjne ws. rozbudowy Przedszkola Publicznego w Szczepanowie
godz. 14:30 – spotkanie konsultacyjne z Wydziałem RPO ws. przebudowy targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej
godz. 19:3023:00 – spotkanie z Klubem Radnych RAZEM dla Ziemi Średzkiej

Wtorek 29.05.2018
godz. 11:00 – spotkanie z przedstawicielami MLKS Polonia Środa Ślaska i LZS oraz Wydziałem RPO ws. organizacji wakacyjnego turnieju piłki nożnej
godz. 13:30 – podpisanie umowy na dostawy 5 autobusów z MMI Zbyszewo w ramach II etapu utworzenia gminnej komunikacji publicznej dofinansowanego ze środkow UE
godz. 15:3023:15 udział w sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

Środa 30.05.2018
godz. 12:00 – spotkanie z podatnikami podatku rolnego z Proszkowa
godz. 15:00 – spotkanie z Dyrektorem Publicznego Żłobka Publicznego
godz. 17:1524:00 udział w Dniu Samorządowca w miejscowości Brodnie

Czwartek 31.05.2018
Dzień ustawowo wolny od pracy

Piątek 01.06.2018
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:00 – spotkanie z sołtysem wsi Bukówek
godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 18:1521:15 udział w festynie rodzinnym z okazji Dniu Dziecka w miejscowości Rakoszyce

Sobota 02.06.2018
godz. 13:3014:30 udział w uroczystym wręczeniu pucharów i medali w Finale Dolnośląskiego Turnieju "Piłkarska Kadra Czeka" chłopców na Centrum Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej
godz. 19:30 – 22:30 udział w Festynie Rodzinnym Stowarzyszenia Sołtysów Aktywne Sołectwo w parku wiejskim w Cesarzowicach

Niedziela 03.06.2018
godz. 11:0012:30 udział w uroczystym wręczeniu nagród w Mistrzostwach Karpiowych Powiatu Stowarzyszenia Ciprinus na AKwenie wodnym w Brodnie
godz. 13:1516:00 udział w międyznarodowym koncercie wokalno - instrumentalnym w kościele w Rakoszycach i spotkaniu okolicznościowym z artystami w Parafii św. Marcina w Kulinie
godz. 16:1517:15 udział w Gminnych Dniach Dziecka w parku miejskim w Środzie Śląskiej

Poniedziałek 04.06.2018
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:45 – udział w uroczystym spotkaniu z Ministrem Markiem Gróbarczykiem w miejscowości Prawików
godz. 14:30 – podpisanie umowy z wykonawcą ws. budowy drogi na osiedlu Buczki w Ciechowie
godz. 15:00 – podpisanie umowy na wykonanie PT dla zadania “Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Środzie Śląskiej – PT rozbiórki muru i pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na działce przy ul. Daszyńskiego“

Wtorek 05.06.2018
godz. 10:00 – spotkanie ws. omówienia proponowanych zmian przebiegu granic administracyjnych gmin Miękina i Środa Śląska
godz. 11:00 – spotkanie z Dyrektorem DK oraz Dyrektorem BP
godz. 11:30 – spotkanie konsultacyjne z Pełnomocnikiem ds. Trasportu Publicznego
godz. 12:30 – spotkanie konsultacyjne z dyrekcją SP nr 3 w Środzie Śląskiej oraz Dyrektorem ZOPO ws. klas sportowych
godz. 17:15 – udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej WARR we Wrocławiu

Środa 06.06.2018
godz. 10:00 – spotkanie ws. omówienia proponowanych zmian przebiegu granic administracyjnych gmin Miękina i Środa Śląska
godz. 12:30 – spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Środy Śląskiej
godz. 13:30 – spotkanie z Dyrekcją Przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śląskiej
godz. 14:00 – spotkanie z projektantem oraz wydziałem WIN ws. Przebudowy Przedszkola nr 1 w Środzie Śląskiej

Czwartek 07.06.2018
godz. 10:00 – spotkanie ws. omówienia proponowanych zmian przebiegu granic administracyjnych gmin Miękina i Środa Śląska
godz. 14:30 – spotkanie z podatnikiem ws. podatku od nieruchomości
godz. 15:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:50 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:15 – spotkanie z mieszkańcami

Piątek 08.06.2018
godz. 10:00 – udział w ogólnopolskiej akcji wspólnego czytania na terenie przy budynku Szkoły Ponadgimnazjalnej w Środzie Śląskiej
godz. 13:00 – udział w uroczystych obchodach Święta 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia we Wrocławiu
wyjazd o godz. 15:00 udział w pierwszym dniu szkolenia wyjazdowego radnych, sołtysów oraz przedstawicieli NGO

Sobota 09.06.2018
udział w drugim dniu szkolenia wyjazdowego radnych, sołtysów oraz przedstawicieli NGO

KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 luty
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 marzec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 kwiecień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 maj
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 czerwiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 lipiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 sierpień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 wrzesień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 październik
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 listopad
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 grudzień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 styczeń
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 luty
KALENDARZ BURMISTRZA
(pdf) 2017 marzec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 kwiecień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 maj
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 czerwiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 lipiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 sierpień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 wrzesień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 październik
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 listopad
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 grudzień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2018 styczeń
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2018 luty
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2018 marzec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2018 kwiecień

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku