Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gospodarka, finanse

 >  Gospodarka, finanse > Informacja ogólna

Jeszcze całkiem niedawno gmina Środa Śląska była typową gminą rolniczą, obecnie jednak jej charakter uległ zmianie. O rozwoju gospodarczym gminy świadczy rozmiar realizowanych i planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Dzięki proinwestycyjnemu nastawieniu lokalnego samorządu, na terenie gminy funkcjonuje kilkanaście prężnie rozwijających się spółek z kapitałem zagranicznym. Do największych z nich należą Röben Ceramika Budowlana Spółka z o.o., Armacell Poland Spółka z o. o., Vibracoustic Polska Spółka z o.o., Gotec Polska Spółka z o.o. Dotychczas w gminie Środa Śląska zainwestowały firmy z kapitałem: niemieckim, brytyjskim, włoskim, holenderskim, hiszpańskimi, amerykańskim i belgijskim. Nie zmienia to faktu, że Gmina nadal stara się zachęcić kolejnych inwestorów poprzez szereg ułatwień w tym ulgi podatkowe, łącznie z całkowitym zwolnieniem z podatków lokalnych dla inwestorów tworzących stałe miejsca pracy oraz pomoc formalno-prawną w procedurach administracyjnych.
Zaangażowanie średzkich władz w utworzenie Podstrefy Ekonomicznej „Środa Śląska - Komorniki” w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w parze z dobrą koniunkturą, spowodowały że w roku 2007 obszar podstrefy wynosił prawie 30 ha, a jeszcze w tym samym roku został w 100 % rozdysponowany nowym inwestorom. Tak wielkie zainteresowanie obszarem Środy Śląskiej zachęciło samorząd do poszukiwania – przy współpracy z LSSE – nowych możliwości dalszego rozwoju. W 2009 r. Strefa zakupiła ponad 11 ha gruntów przylegających do wcześniej już funkcjonującej strefy „Środa Śląska - Komorniki”. Dzięki temu nowi inwestorzy otrzymali nowe możliwości a obszar średzkiej podstrefy objął ponad 44 ha.
W myśl zasady „duże tereny inwestycyjne - strategiczni inwestorzy” władze gminy wraz z LSEE poczyniły szereg zabiegów w celu poszerzenia Strefy o strategiczne dla całego regionu tereny w obrębie „Komorniki-Juszczyn” obejmujące również gminę Miękinia, których łączna powierzchnia to prawie 500 ha z czego ponad 300 ha na terenie gminy Środa Śląska. Starania te zakończyły się sukcesem. W roku 2010 obszary te zostały objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną tworząc tym samym jeden z największych kompleksów inwestycyjnych w Polsce. Jego dodatkowym atutem jest położenie między dwiema aglomeracjami (wrocławską i legnicką).

Pierwsza inwestycja na terenie nowopowstałej podstrefy „Komorniki - Juszczyn” - strefa II, to dobry prognostyk na przyszłość. Jesienią 2010 rozpoczęto tam budowę fabryki szyb samochodowych amerykańskiej firmy Pittsburgh Glass Works. Dolny Śląsk walczył o tę inwestycję m.in. z Czechami i Słowacją.

Możliwości jakie daje ponad 300 ha obszar objęty strefą są znacznie większe. Tereny specjalnych stref ekonomicznych to magnes przyciągający nowych inwestorów z jednej strony i poważne wyzwanie dla władz samorządowych – z drugiej. Ich obsadzenie wymaga od lokalnych władz zaangażowania, rzeczowego i profesjonalnego podejścia do tematu. Nowi inwestorzy to przede wszystkim nowe miejsca pracy dla mieszkańców i nowe możliwości dynamicznego rozwoju regionu.

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku