Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Marzec 2024Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto38190.58
Urząd miejski
Zespół Prawny00,00
Biuro Rady Gminy00,00
Wydz. Nier. i arch.00,00
Wydz. Inwestycji00,00
Wydz. Organizacji00,00
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC00,00
Wydz. Straż Miejska00,00
Gminne Centrum Reagowania00,00
Wydz. Spr. Lokalowych00,00
Wydz. Spr. Obywatelskich00,00
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR00,00
Wydz. Finansów i Budżetu00,00
Wydz. Promocji00,00
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.3304.09
Ośr. Pomocy Społecznej176.88
Biblioteka Publiczna2294.49
Dom Kultury91523.89
OSiR00,00
Placówki oświatowe00,00
Gospodarka, finanse1300.99
Oferta inwestycyjna1564.69
Kultura2941.15
Muzeum Regionalne14973.23
Turystyka, rekreacja3479.51
Wspolpraca z zagranicą2160.19
Instytucje15573.09
Organizacje Pozarządowe2409.03
Gospodarka Odpadami3186.67
Szybki start131649.81
Ilość wejść do całego serwisu78