Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Oferta inwestycyjna

 >  Oferta inwestycyjna > Co oferujemy

- rozwiniety system ulg wspierających działania inwestorów

- całkowite zwolnienia z podatków dla inwestorów tworzących stałe miejsca pracy

- refundacja części środków poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych absolwentów szkół i pracowników

- wszechstronną pomoc w sprawach formalno - prawnych

- bardzo wysoki poziom infratruktury technicznej

- doskonałą współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi

dobrze rozwiniętą sieć infrastrukturalną obiektów kulturalno - sportowych służących aktywnemu wypoczynkowi

- otwartość społeczeństwa i wykorzystanie wolnych zasobów siły roboczej

- nieruchomosci położone w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Środa Śląska, oraz przylegające do niej, w pełni uzbrojone nieruchomości przemysłowe o doskonałym położeniu

- atrakcyjne działki budowlane pod budownictwo wielo i jednorodzinne

Poleć znajomemu Wersja do wydruku