Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Grudzień 2023Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto108301.11
Urząd miejski
Zespół Prawny00,00
Biuro Rady Gminy00,00
Wydz. Nier. i arch.139.26
Wydz. Inwestycji00,00
Wydz. Organizacji00,00
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC139.77
Wydz. Straż Miejska119.73
Gminne Centrum Reagowania00,00
Wydz. Spr. Lokalowych00,00
Wydz. Spr. Obywatelskich142.68
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR00,00
Wydz. Finansów i Budżetu129.99
Wydz. Promocji00,00
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.00,00
Ośr. Pomocy Społecznej00,00
Biblioteka Publiczna00,00
Dom Kultury331537.57
OSiR2185.08
Placówki oświatowe162.75
Gospodarka, finanse1302.41
Oferta inwestycyjna2569.44
Kultura3951.10
Muzeum Regionalne10977.19
Turystyka, rekreacja3483.11
Wspolpraca z zagranicą6159.60
Instytucje8577.96
Organizacje Pozarządowe5409.81
Gospodarka Odpadami6186.42
Szybki start51668.27
Ilość wejść do całego serwisu114