Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gospodarka Odpadami

 >  Gospodarka Odpadami > Dokumenty programowe

Uchwała Nr XXV/207/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Środa Śląska”  (tutaj)

 

 

Uchwała Nr XXV/209/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (tutaj)