Drukuj

Informacja ws. RODO

(2018-05-25)

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej informuje że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowa ustawa o ochronie danych osobowych osób fizycznych.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o prawach jakie Państwu przysługują.

Czym jest RODO?
RODO to rozporządzenie które ma na celu ochronę danych osobowych osób fizycznych czyli każdej Pani Kowalskiej i Pana Kwiatkowskiego. RODO nakłada na Administratora ( czyli tej firmy/instytucji który dane osobowe Pani Kwiatkowskiej posiada) obowiązek ochrony danych osobowych.

Kto administruje moimi danymi?
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej jest : Burmistrz Środy Śląskiej, Plac Wolności 5 , 55-300 Środa Śląska

Do kogo mam kierować pytania?
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, oraz praw przysługujących Państwu, można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w za pomocą adresu iod.um@srodaslaska

Na jakiej podstawie przetwarzane są moje dane?
Burmistrz Środy Śląskiej jako administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

W jakim celu przetwarza się moje dane osobowe?
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej;
• realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej
• w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Co się stanie jeśli nie podam Państwu moich danych osobowych?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Komu udostępnia się moje dane osobowe?
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Środzie Śląskiej przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Burmistrz Środy Śląskiej

Jakie przysługują mi prawa?
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych

Zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018 roku.