Drukuj

Bon na innowacje

(2018-05-24)

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w projekcie "Dolnośląski Bon na innowacje".

Projekt ten realizowany jest przez Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego wraz z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., a współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Bon na innowacje to instrument dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju, opracowaniu i wdrożeniu nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych i procesowych poprzez współpracę z jednostkami naukowymi.

Wsparcie finansowe jakie oferuje Urząd Marszałkowski ma charakter grantu do wysokości 73,8 tys. zł (90% wartości usługi netto zleconej jednostce), o który mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP mający siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt ma charakter kompleksowy, Urząd Marszałkowski dodatkowo oferuje bezpłatną pomoc w poszukiwaniu odpowiednich partnerów naukowych do współpracy. Wsparcie udzielane jest na zakup usługi w jednostce naukowej mającej na celu m.in. opracowanie bądź udoskonalenie wyrobu lub usługi, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, przeprowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, bądź samo wdrożenie.

Koordynatorem Projektu jest Wydział Gospodarki w Urzędzie Marszałkowski, tel. 071 776 91 77

Zaproszenie do udziału w projekcie (PDF)