Drukuj

(2018-05-22)

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej  przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Środy Śląskiej, że do dnia 31 maja 2018 r.  są obowiązani wnieść na rachunek Urzędu Gminy  II ratę opłaty za korzystanie z ww. zezwoleń.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu lub na konto Urzędu: PKO BP S.A 87 1020 5242 0000 2502 0029 2466 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z zaznaczeniem jego rodzaju.

Więcej nformacji na temat opłat udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego  w Środzie Śląskiej, tel. 71 39 60 750;  71 39 60 717.