Drukuj

Ogłoszenie o terminie składania ofert

(2018-06-01)

Do 18 czerwca br. można składać oferty dzierżawy stanowiska pod działalność gospodarczą na Rynku Dolnym w Środzie Śląskiej. Może tu powstać mobilna kawiarenka/lodziarnia.

Osoby składające ofertę muszą prowadzić działalność gospodarczą, a czynsz minimalny za miesięczny okres dzierżawy stanowiska wynosi: 200 zł brutto.
Oferty na dzierżawę stanowisk należy złożyć w pokoju nr 6 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5, w terminie do 18.06.2018 r. do godz. 15.30.

Oferta powinna zawierać:
-nazwę oraz dane identyfikacyjne firmy oferenta,
-dane kontaktowe oferenta (m.in. e-mail, telefon)
-proponowaną stawkę czynszu (brutto) za cały okres dzierżawy,
-zdjęcie/wizualizacja mobilnej kawiarenki wraz z wymiarami kawiarenki
-informację o zapotrzebowaniu na media (prąd, wodę)

Wzór oferty wraz z pełną treścią ogłoszenia (PDF)