Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gospodarka Odpadami

 >  Gospodarka Odpadami > Informacja o punktach zbierania przeterminowanych leków, termometrów, bateriach

Przeterminowane leki, zużyte  termometry rtęciowe, należy selekcjonować i wrzucać do pojemików zloaklizowanych we wszystkich aptekach na terenie miasta Środa Ślaska.

Zużyte baterie oraz nośniki informatyczne ( kasety VHC, płyty CD), to odpady, które bedą przyjmowane w ;

  • Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów znajdującego się w Krynicznie Nr 93  lub
  • w siedzibe Spółki FBSerwis Wrocław oddział w Środzie Śląskiej przy ulicy 1 Mja 7 codzienne w dni robocze od godziny 7.00 do 15.00.