Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gospodarka Odpadami

 >  Gospodarka Odpadami > Informacja o podmiotach odbierających odpady

Od 1 lipca zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej, Gmina przejęła gospodarkę odpadami z terenu nieruchomości zamieszkałych.

Gmina Środa Śląska na podstawie zwartej umowy powierzyła odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Środa Śląska na których zamieszkują Przedsiębiorstwu Higieny Komunalnej Sp. z o.o. TRANS-FORMERS Wrocław z siedzibą 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie ul. Atramentowa Nr 1.W związku ze zmianą firmy Spółki, która została ujawniuona w Krajowym Rejestrze Sadowym w dniu 6 października 2017 r. , Spółka wystepuje obecnie pod nazwą FBSerwis Wrocław sp. z o.o. Dane adresowe spółki nie uległy zmianie.

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych po 1 lipca 2013 r. będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Ich właściciele mają obowiązek zawrzeć stosowne umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorą wpisanym do „Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska”

W przypadku małego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w miejscu zamieszkania winien on:

- wypełnić deklarację i złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej na część mieszkalną podając ilość osób zamieszkujących ją w celu zorganizowania przez Gminę Środa Śląska odbioru odpadów wg. stawek na osobę;

- zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przydomowego zakładu z przedsiębiorą wpisanym do Rejestru na odbiór odpadów wg pojemników o określonej pojemności