Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gospodarka Odpadami

 >  Gospodarka Odpadami > Informacja o osiągniętych poziomach odzysku

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r. (tutaj)

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. (tutaj)

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r. (tutaj)

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r. (tutaj)

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r. (tutaj)