Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gospodarka Odpadami

 >  Gospodarka Odpadami > Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów

Odbierane odpady komunalne przez Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Sp. z o.o. TRANS-FORMERS Wrocław- obecnie Spółka wystepuje pod nazwą FBSerwis Wrocław,  55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie ul. Atramentowa Nr 10 przetwarzane będą na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w miejscowości Kryniczno Nr 93, gdzie w sortowni, zostaną one podzielone na odpowiednie frakcje podlegające recyklingowi i następnie skierowane do zakładów zajmujących się odzyskiem. Pozostałości z sortowania przekazywane będą do składowania do Ekologicznego Centrum Utylizacji Sp. z o.o. z siedzibą 58-120 Jaroszów, Rusko 66.