Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje ogólne |  dyrektor |  cel i zakres działalności |  statut |  pracownicy |  załatwiane sprawy |

informacje ogólne


 

Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej

 

dni i godziny pracy                od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30

 

adres do                                   Żłobek Publiczny w Środzie Ślaskiej                                              korespondencji                      ul. Wierzbowa 1, 55-300 Środa Śląska

 

telefon                                     +48 71 314-11-41

 

e-mail                                       zlobeksrodaslaska@gmail.com