Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska

cel i zakres działalności


cel i rodzaj działalności

obsługa szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie gminy i miasta Środa Śląska.

rodzaj i zakres spraw jakimi wydział się zajmuje

do zadań Zespołu należy :

  • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
  • wykonywanie remontów obiektów oświatowych
  • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki
  • wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych.

świadczone usługi dla ludności