Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska

dyrektor


imię i nazwisko

Krzysztof Peryga

adres do korespondencji

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej
ul. Legnicka 21, lok.4, 55-300 Środa Śląska


telefon

+48 71 39 60 740, 668372511

fax

+48 71 39 60 743

e-mail

zopo@srodaslaska.pl

czas i miejsce urzędowania

poniedziałek - od 7.30 do 15.30,                                                    wtorek - od 7.30 do 15.30,                                                                 środa - od 7.30 do 16.00,                                                             czwartek - od 7.30 do 15.30,                                                           piątek - od 7.30 do 15.00.

 

                                              

oświadczenia majątkowe