Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 załatwiane sprawy |  KONTROLA 2017 |
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW / ZASIŁKÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DO SPRAW PŁAC I KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W CIECHOWIE
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W RAKOSZYCACH
NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DO SPRAW PŁAC I KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Środa Śląska do szkół (placówek)
REJESTR PRACODAWCÓW - 2015 R., 2016 R., 2017 R. KTÓRYM PRZYZNANO DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017