Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gospodarka, finanse

ZOBACZ TAKŻE
Prawo lokalne
Statut Gminy
 >  Gospodarka, finanse > Budżet gminy

Rok 2004

 

   
   
   
   
   
   

Projekt budżetu

dokument główny  [PDF](3,2MB)

 

załącznik 1 [PDF](480 kB)

 

załacznik 2 część 1 [PDF](51 kB)

 

załacznik 2 część 2 [PDF](529kB)

 

załącznik 3 część 1 [PDF](51kB)

 

załacznik 3 część 2 [PDF](1,9MB)

 

Budżet

 

dokument główny [PDF] (560 kB)

Sprawozdanie z wykonania za pierwsze półrocze  

 

dokument główny [PDF] (1,9 MB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r. 

 


dokument główny [PDF] (0,99 MB)

 

 

Rok 2005

 

Projekt budżetu

 

dokument główny   [PDF](3,24MB)

Budżet

 

dokument główny [PDF] (0,42 MB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pólrocze 2005

 

dokument głowny [PDF] (1,31 MB)

Uchwała RM zmieniająca budżet z dn. 02.03.2005r.

 

dokument główny [PDF] (0,25 MB)

Uchwała RM zmieniająca budżet z dn. 30.03.2005r.

 

dokument główny [PDF] (0,19 MB)

Zarządz. Burmistrza zm. budżet z dn. 31.03.2005r.

 

dokument główny [PDF] (0,12 MB)

Zarządz. Burmistrza zm. budżet z dn. 31.05.2005r.

 

dokument główny [PDF] (0,12 MB)

Uchwała RM zmieniająca budżet z dn. 01.06.2005r.

 

dokument główny [PDF] (0,20 MB)
Uchwała RM zmieniająca budżet z dn. 29.06.2005r. dokument główny [PDF] (0,27 MB)

 

Uchwała RM zmieniająca budżet z dn. 31.08.2005

 dokument główny [PDF] (0,25 MB)

 

 

Uchwała RM zmieniająca budżet z dn. 26.10.2005

 dokument główny [PDF] (0,18MB)

 

 

Uchwała RM zmieniająca budżet z dn. 23.11.2005

 dokument główny [PDF] (0,18 MB)

 

 

rok 2006

 

Projekt budżetu

dokument główny [PDF 3.4 MB]

materiały uzupełniające [PDF 3,9 MB]

 

Uchwała nr XLI/354/05 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

dokument główny [PDF 241 KB] 
 

Uchwała nr XLII/379/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 01 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

     

dokument główny [PDF 203 KB]

 

Uchwała nr XLIII/392/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 225 KB]

 

Zarządzenie nr 45/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 marca 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF162 KB]

 

Zarządzenie nr 54A/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 162 KB]

 

Zarządzenie nr 54B/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2006 roku

 

dokument główny [PDF 93 KB]

 

Zarządzenie nr 54B/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2006 roku (załącznik)

 

dokument główny [PDF 108 KB]

Zarządzenie Nr 66/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2005 rok

 

 

 dokument główny [PDF 2537KB]

 

Uchwała nr XLV/407/2006 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 maja 2006 w sprawiezmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 287 KB]

 

Zarządzenie nr 71B/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 maja 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 99 KB]

 Zarządzenie nr 97/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 28 lipca 2006 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu za II kwartały 2006 r.

 
 dokument główny [PDF 76 KB]
 

Zarządzenie nr 97/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 28 lipca 2006 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu za II kwartały 2006 r. (załącznik)

  dokument główny [PDF 107 KB]
 
 
Uchwała nr XLVII/414/2006 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 czerwca 2006 w sprawiezmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 
 dokument głóny [PDF 299 KB]
 

Zarządzenie nr 85/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 
 dokument główny [PDF 103 KB]

Zarządzenie nr 98/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 lipca 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
  dokument główny [PDF 101 KB]

 Zarządzenie nr 120/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 100 KB]

 

Uchwała nr XLIX/441/2006 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 września 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 143 KB]

 

Uchwała nr XLVIII/437/2006 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2006 w sprawiezmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 200 KB]

 

Zarządzenie nr 126B/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 29 września 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 100 KB]

 

Uchwała nr L/445/2006 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 października 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 188 KB]

 

Zarządzenie nr 139A/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 października 2006 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu za III kwartały 2006 r.

 

dokument główny [PDF 77 KB]

 

Zarządzenie nr 139A/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 października 2006 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu za III kwartały 2006 r. (załącznik)

 dokument główny [PDF110 KB]

 

Zarządzenie nr 139/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 pażdziernika 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 108 KB]

 

Zarządzenie nr 152/2006 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 listopada 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 106 KB]

 

Uchwała nr II/15/2006 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 6 grudnia 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 151 KB]

   

 

 

rok 2007

 

 

 

Uchwała Nr III/16/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2007 rok

 

 dokument główny [PDF 140KB]

 załaczniki [PDF 268 KB]

 

 

 

Uchwała V/XI/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 29 stycznia 2007 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załaczonej do uchwały budżetowej na rok 2007 prognozy kwoty długu Miasta Środa Śląska

 

 dokument główny [PDF 129 KB]

 

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Środa Śląska za 2006r.

 

 dokument główny [PDF 953 KB]

 

 

Uchwała nr IV/39/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 228 KB]

 

 

Uchwała nr V/54/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 200 KB]

 

Zarządzenie nr 23A/2007 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 28 lutego 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 203 KB]

 

 

Zarządzenie nr 31/2007 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 12 marca 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 99 KB]

 

 

Uchwała nr VI/60/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 236 KB]

 

 

Zarządzenie nr 46/2007 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 marca 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 110 KB]

 

 

Zarządzenie nr 54B/2007 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kw. 2007r.

 dokument główny [PDF 80 KB]

 załącznik [PDF 50 KB]

 

Zarządzenie nr 62/2007 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 15 maja 2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2006 r.

 dokument główny [PDF 74 KB]


 

 

Uchwała nr VIII/90/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 250 KB]

 

Zarządzenie nr 73A/2007 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 maja 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 111 KB]

 

Zarządzenie nr 93/2007 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 26 lipca 2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartały 2007r.

 dokument główny [PDF 80 KB]

 

Zarządzenie nr 93/2007 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 26 lipca 2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartały 2007r. (załącznik)

 

 dokument główny [PDF 65 KB]

 

 

 

Uchwała nr IX/94/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 237 KB]

 

 

 

Zarządzenie nr 86A/2007 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 113 KB]

 

 

Uchwała nr X/97/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 200 KB]

Zarządzenie nr 113A/2007 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 112 KB]

Uchwała nr XI/101/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 września 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 248 KB]

Uchwała nr XII/112/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 października 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 215 KB]

Zarządzenie nr 136/2007 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 października 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 120 KB]

Uchwała nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 254 KB]

Zarządzenie nr 155/2007 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 listopada 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 120 KB]

Uchwała nr XIV/129/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 244 KB]

Zarządzenie nr 172/2007 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 129 KB]

rok 2008

 

 

Uchwała nr XIV/127/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

załącznik do uchwały nr XIV/127/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

 

 dokument główny [PDF 116 KB]

 załącznik [PDF 259 KB]

 

Uchwała V/186/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 05 grudnia 2007 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego miasta Środa Ślaska

 

 dokument główny [PDF 115 KB]
 

Uchwała nr XV/139/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 218 KB]

 

Zarządzenie nr 19/2008 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 100 KB]

 

Uchwała nr XVI/148/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 210 KB]

 

Zarządzenie nr 30A/2008 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 29 lutego 2008 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 106 KB]

 

Zarządzenie nr 35/2008 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 10 marca 2008 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

  dokument główny [PDF 76 KB]

 załącznik [PDF 800 KB]

 

Uchwała nr XVIII/152/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 marca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 101 KB]

 

Zarządzenie nr 60/2008 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2008

 

  dokument główny [PDF 80KB]

 załącznik [PDF 50 KB]

Zarządzenie nr 67/2008 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2007 rok

dokument główny [1805 KB]
 

Uchwała nr XX/166/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 228 KB]

 

Zarządzenie nr 72A/2008 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 maja 2008 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 121 KB]

 

Uchwała nr XXI/170/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 280KB]

 

 

Zarządzenie nr 80/2008 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 117 KB]

 

Uchwała nr XXVI/225/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 256 KB]

 

rok 2009

 

 

Uchwała nr XXVI/218/2008 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2009

załącznik do Uchwały nr XXVI/218/2008

 dokument głóny [PDF 119 KB]

 dokument gówny [PDF 270 KB]

 

Uchwała nr XXVI/229/2008 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008

załącznik do Uchwały XXVI/229/2008

 dokument główny [PDF 94 KB]

 dokument główny [PDF 88 KB]

 

Uchwała nr XXVII/241/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 80 KB]

załącznik nr 1 [PDF 74 KB]

załącznik nr 2 [PDF 89 KB]

załącznik nr 3 [PDF 93 KB]

 

Zarządzenie nr 15/2009 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 stycznia 2009 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

   dokument główny [PDF 80 KB]

 załącznik [PDF 97 KB]

 załącznik nr 2 [PDF 98 KB]

 

Uchwała nr XXVIII/244/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

  dokument główny [PDF 90 KB]

 załącznik nr 1 [PDF 101 KB]

 załącznik nr 2 [PDF 72 KB]

 załącznik nr 4 [PDF 91 KB]

 załącznik nr 5 [PDF 91 KB]

 załącznik nr 3,6,7 [PDF 159 KB]

 

Sprawozdanie finansowe z wykonania Budżetu Gminy Środa Śląska za rok 2008

 dokument główny [PDF 969 KB]
 

Uchwała nr XXIX/254/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

  dokument główny [PDF 87 KB]

 załącznik nr 1 [PDF 95 KB]

 załącznik nr 2 [PDF 99 KB]

 załącznik nr 3 [PDF 71 KB]

 załącznik nr 4 [PDF 65 KB]

 załącznik nr 5 [PDF 94 KB]

 załącznik nr 6 [PDF 153 KB]

 

Uchwała nr XXX/269/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

  dokument główny [PDF 85 KB]

 załącznik  [PDF 96 KB]

 załącznik nr 1 [PDF 98 KB]

 załącznik nr 2 [PDF 96 KB]

 załącznik nr 3 [PDF 166 KB]

 

Zarządzenie nr 49/2008 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2009

  dokument główny [PDF 46 KB]

 

Uchwała nr XXXI/277/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

  dokument główny [PDF 86 KB]

 załącznik nr 1 [PDF 102 KB]

 załącznik nr 2 [PDF 60 KB]

 załącznik nr 3 [PDF 98 KB]

 załącznik nr 4,5,6 [PDF 184 KB]

 załącznik nr 7 [PDF 99 KB]

 

Zarządzenie nr 63/2009 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 29 maja 2009 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2008

 dokument głóny [PDF 26 KB]

 załącznik nr 1 [PDF 135 KB]

 

Uchwała nr XXXIII/292/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

  dokument główny [PDF 87 KB]

 załącznik nr 1 [PDF 112 KB]

 załącznik nr 2 [PDF 66 KB]

 załącznik nr 3 [PDF 60 KB]

 załącznik nr 4 [PDF 100 KB]

 załącznik nr 5 [PDF 154 KB]

 załącznik nr 6 [PDF 102 KB]

 

Uchwała nr XXXV/303/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 sierpień 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

  dokument główny [PDF 85 KB]

 załącznik nr 1 [PDF 92 KB]

 załącznik nr 2 [PDF 71 KB]

 załącznik nr 3 [PDF 83 KB]

 załącznik nr 4 [PDF 101 KB]

 załącznik nr 5 [PDF 102 KB]

 

Uchwała nr XXXVI/309/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 wrzesień 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

  dokument główny [PDF 85 KB]

 załącznik nr 1 [PDF 112 KB]

 załącznik nr 2 [PDF 67 KB]

 załącznik nr 3 [PDF 61 KB]

 załącznik nr 4 [PDF 195 KB]

 załącznik nr 5 [PDF 102 KB]

 załącznik nr 6 [PDF 103 KB]

 

Uchwała nr XXXVII/316/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 październik 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 83 KB]

 załączni nr 1 [PDF 94 KB]

 załącznik nr 2 [PDF 105 KB]

 załącznik nr 3 [PDF 175 KB]

 załącznik nr 4 [PDF 104 KB]

 

Uchwała IV/54/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opiniii o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok

 dokument główny [1086 KB]
   
rok 2010  

 

 

Uchwała nr XL/335/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010

 dokument główny [PDF 109 KB]

 załącznik nr 1 [PDF 1780 KB]

 

Uchwała nr XLI/346/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 

 dokument główny [PDF 82 KB]

 załącznik nr 1 [PDF 87 KB]

 załącznik nr 2 [PDF 105 KB]

 

Uchwała nr XLII/355/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 luty 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 84 KB]

 załącznik nr 1 [PDF 95 KB]

 załącznik nr 2 [PDF 87 KB]

 załącznik nr 3 [PDF 123 KB]

 

 

Zarządzenie nr 38/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 18 marca 2010 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Środzie Śląskiej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009

  

dokument główny [PDF 44 KB]

 załącznik nr 1 [PDF 682 KB]

 załącznik nr 2 [PDF 42 KB]

 

Zarządzenie nr 46/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 24 marca 2010 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 197 KB]

 

Zarządzenie nr 54/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 marca 2010 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 775 KB]

 

Uchwała nr XLIII/380/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 marzec 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 1543 KB]

 

Zarządzenie nr 53/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu za I kw 2010 roku

 

 dokument główny [PDF 843 KB]

 

Uchwała nr XLI/385/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 1072 KB]

 zał. nr 1 [PDF 1801 KB]

 zał. nr 2 [PDF 4500 KB]

 zał. nr 3 i 4 [PDF 1124 KB]

 

Zarządzenie nr 63/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2010 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 3587 KB]

 

Zarządzenie nr 69/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 maja 2010 w podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za rok 2009

 

 dokument główny [PDF 330 KB]

 

Zarządzenie nr 73/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 maja 2010 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 359 KB]

 

Zarządzenie nr 75/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 maja 2010 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 189 KB]

 

Zarządzenie nr 92/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

  dokument główny [PDF 294 KB]

 

Uchwała nr XLVII/403/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 2 243 KB]

 

Zarządzenie nr 109/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 lipca 2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu bydżetu gminy za II kwartał 2010

  dokument główny [PDF 271 KB]

 

Zarządzenie nr 110/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 lipca 2010 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument góny [PDF 1014 KB]

 

Zarządzenie nr 128/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

  dokument główny [PDF 203 KB]

 

Uchwała nr XLIX/421/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 2010 KB]

 

Uchwała nr IV/186/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

 dokument główny [PDF 708 KB]

 

Zarządzenie nr 135/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 września 2010 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 2340 KB]

 

Uchwała nr L/432/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 1800 KB]

 

Zarządzenie nr 147/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 27 października 2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu bydżetu gminy za III kwartał 2010

 dokument główny [PDF 822 KB]

 

Zarządzenie nr 156/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 15 listopada 2010 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

  dokument główny [PDF 330KB]

 

Zarządzenie nr 165/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 1300 KB]

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie  projektu budżetu Gminy na rok 2011

 dokument główny [PDF 1290KB]

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu budżetowego

 dokument główny [PDF 989 KB]

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie  projektu budżetu Gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieneim i materiałami informacyjnymi

 dokument główny [PDF 1008 KB]

 

Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 6060 KB]

 załącznik [PDF 3470 KB]

 

Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 

 dokument główny [PDF 724 KB]

 

Zarządzenie nr 182/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 2580 KB]
   
Rok 2011  

 

Uchwała nr IV/15/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska 

 dokument główny [PDF 3750 KB]

 

Uchwała nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy na 2011 rok

 dokument główny [PDF 3510 KB]

 załącznik [PDF 1700 KB]

 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

 dokument główny [PDF 683 KB]

 

Zarządzenie nr 9/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 3930 KB]

 

Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 28 lutego 2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 dokument główny [PDF 1050 KB]

 

Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 2890 KB]

 

 

Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

dokument główny [PDF 1021 KB]

 

Zarządzenie nr 28/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 28 lutego 2011 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 816 KB]

 

Uchwała nr V/42/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 marca 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2011.

 dokument główny [PDF886

 

Uchwała nr V/41/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 marca 2011r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy na 2011.

 dokument główny [PDF 868 KB]

 

 

Zarządzenie nr 41/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 23 marca 2011 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Środa Ślaska za 2010r.

dokument główny [PDF 50320 KB]

 

Uchwała nr V/65/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie opini o możliwości wykupu obligacji komunalnych

 dokument główny [PDF 1115 KB]

 

 

Uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2011-2014

dokument główny [PDF 1840 KB]

 

 

Uchwała nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 3209 KB

 

Zarządzenie nr 46/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 471 KB]

 

 Zarządzenie nr 59/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kw. 2011

 dokument główny [PDF 78 KB]

 

 

Uchwała nr V/100/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonani abudżetu za 2010r. 

dokument główny [PDF 126 KB]

 

 

Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 296 KB]

 

 

Zarządzenie nr 60/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 29 kwietnia 2011 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 55 KB]

 

 

Uchwała nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 525 KB]

 

 

Zarządzenie nr 69/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 25 maja 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2011-2014

dokument glówny [PDF 1090 KB]

 

 

Zarządzenie nr 70/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 maja 2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2010 r.

dokument główny [PDF 426 KB]

 

Zarządzenie nr 71/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 maja 2011 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 213 KB]

 

 

Uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 460 KB]

 

 

Uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Środa Ślaska na lata 2011 - 2014

dokument główny [PDF 247 KB]

 

Zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

  dokument główny [PDF 159 KB]

 

Zarządzenie nr 106/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 25 lipca 2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kw. 2011

  dokument główny [PDF 164 KB]

 

 

Zarządzenie nr 108/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 29 lipca 2011 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 224 KB]

 

 

Uchwała nr X/72/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 sierpień 2011r. w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 720 KB]

 

 

Uchwała nr X/73/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Środa Ślaska na lata 2011 - 2014

dokument główny [PDF 276 KB]

 

 

Uchwała nr XI/85/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 434 KB]

 

 

Zarządzenie nr 129/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 września 2011 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 149 KB]

 

 

Uchwała nr V/203/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 września 2011r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Środy Śląskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu  rocznym z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011r. 

dokument główny [PDF 123 KB]

 

 

Zarządzenie nr 137/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 28 października 2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2011 roku

dokument główny [PDF 105 KB]

 

 

Uchwała nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 1120 KB]

 

 

Zarządzenie nr 139/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 9 listopada 2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2012-2015

dokument główny [PDF 118 KB]

 

 

Zarządzenie nr 151/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 listopada 2011 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 339 KB]

 

 

Uchwała nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 499 KB]

 

 

Uchwała nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Ślaska na lata 2011-2014

dokument główny [PDF 257 KB]

 

 

Zarządzenie nr 153/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 8 grudnia 2011 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 109 KB]

 

 

Uchwała nr V/255/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Środy Śląskiej projekcie budżetu gminy Środa Ślaska na 2012 rok wraz z materiałami informacyjnymi

dokument główny [PDF 942 KB]

 

 

Uchwała nr V/256/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Śląska przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok

dokument główny [PDF 1220 KB]

 

 

Uchwała nr XV/108/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2012-2015 

dokument główny [PDF 3370 KB]

 

Uchwała nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok

  

dokument główny [PDF 825 KB]

załącznik [PDF 1040 KB]

 

 

Uchwała nr XV/118/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy

dokument główny [PDF 2450 KB]

 

 

Uchwała nr XV/118/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2011

dokument główny [PDF 684 KB]

 

 

Zarządzenie nr 160/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 grudnia 2011 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 2530 KB]

 

 

Rok 2012

 

 

Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 stycznia 2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2011 roku

 

dokument główny [PDF 970 KB]

 

 

Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 stycznia 2012 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 970 KB]

 

 

Uchwała nr V/29/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Śląska oraz w sprawie budżetu na 2012 rok

dokument główny [PDF 171 KB]

 

 

Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 14 lutego 2012 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 132 KB]

 

 

Uchwała nr XVII/139/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy

dokument główny [PDF 457]

 

 

Zarządzenie nr 20/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 29 lutego 2012 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 230 KB]

 

 

Zarządzenie nr 38/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 28 marca 2012 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 212 KB]

 

 

Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy

dokument główny [PDF 118 KB]

 

 

Uchwała nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2012-2015

dokument główny [PDF 148 KB]

 

 

Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 marca 2012 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument głowny [PDF 202 KB]

 

Zarządzenie nr 42/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 10 kwietnia 2012 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 

dokument główny [PDF 143 KB]

 

 

Uchwała nr V/83/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Środy Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Środa Ślaska za 2011 r. 

dokument główny [PDF 133 KB]

 

 

Zarządzenie nr 44/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 17 kwietnia 2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2012-2015

dokument główny [PDF 305 KB]

 

 

Zarządzenie nr 53/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Środa Śląska  za I kwartał 2012 r.

dokument główny [PDF 145 KB]

 

 

Uchwała nr XIX/154/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy

dokument głowny [PDF 321 KB]

 

 

Zarządzenie nr 54/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 443 KB]

 

 

Zarządzenie nr 65/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 22 maja 2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2011r.

dokument główny [PDF 320 KB]

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załacznik nr 8

sprawozdanie

 

 

Uchwała nr XX/159/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy

dokument główny [PDF 349 KB]

 

 

Zarządzenie nr 67/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 3 maja 2012 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 254 KB]

 

 

Zarządzenie nr 68/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 12 czerwca 2012 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 271 KB]

 

 

Uchwała nr XXI/168/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy

dokument główny [PDF 369 KB]

 

 

Zarządzenie nr 73/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 czerwca 2012 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

dokument główny [PDF 484 KB]

 

Zarządzenie nr 86/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 26 lipca 2012 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wykonaniu budżetu Gminy Środa Ślaska za II kwartał 2012r.

 

dokument główny [PDF 35 KB]

 

 

Uchwała nr XXII/180/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy

 dokument główny [PDF 701 KB]

 

Zarządzenie nr 103/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 365]

 

 

Uchwała nr XXIII/191/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy

 dokument główny [PDF 443 KB]

 

Zarządzenie nr 126/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 29 października 2012 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wykonaniu budżetu Gminy Środa Ślaska za III kwartał 2012r.

 dokument główny [PDF 98 KB]

 

 

Uchwała nr XXIV/203/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy

 dokument główny [PDF 628]

 

 

Zarządzenie nr 133/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 16 listopada 2012 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 228]

 

 

Uchwała nr XXV/212/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy

 dokument główny [PDF 216 KB]

 

 

Zarządzenie nr 143/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 listopada 2012 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 462]

 

Opinia RIO w sprawie projektu budżetu, wieloletniej prognozy finansowej i możliwości sfinansowania deficytu na rok 2013

 dokument główny (PDF 430KB)

 

Uchwała nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na 2013

 

 dokument główny [PDF 2810 KB]

 

 

Uchwała nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Ślaska na lata 2013-2016

 dokument główny [PDF 274 KB]

 

 

Uchwała nr XXVI/230/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

 dokument główny [PDF 510 KB]

 

 

Zarządzenie nr 154/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 513 KB]

 

 

Zarządzenie nr 155/2012 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Ślaska na lata 2012-2015

 dokument główny [PDF 290 KB]

 

 

ROK 2013

 

 

 

Uchwała nr V/42/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia01 luty 2013 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Środa Ślaska na rok 2013

 dokument główny [PDF 129 KB]

 

 

Uchwała nr V/44/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia01 luty 2013 w sprawie budżetu Gminy Środa Ślaska na rok 2013

 dokument główny [PDF 142 KB]

 

 

Zarządzenie nr 4/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 24 stycznia 2013 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 266 KB]

 

 

Zarządzenie nr 6/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy za IV kwartał 2012r.

 dokument główny [PDF 115 KB]

 

 

Zarządzenie nr 7/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 415 KB]

 

 

Zarządzenie nr 12/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 07 lutego 2013 zmieniajace zarządzenie nr 4/2013 z dnia 24 stycznia 2013

 dokument główny [PDF 61 KB]

 

 

Zarządzenie nr 35/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 20 lutego 2013 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Środzie Ślaskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Środa Ślaska za 2012 rok.

  dokument główny [PDF 80 KB]

  sprawozdanie  [PDF 909 KB]

  zał. 1 [PDF 483 KB]

  zał. 2 [PDF 360 KB]

  zał. 3 [PDF 135 KB]

  zał. 4 [PDF 135 KB]

  zał. 5 [PDF 402 KB]

  zał. 6 [PDF 592 KB]

  zał. 7 [PDF 121 KB]

  zał. 8 [PDF 625 KB]

  mienie komunalne [PDF 212 KB]

  mienie komunalne [PDF 226 KB]

 

 

Uchwała nr XXVIII/250/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 

 dokument główny [PDF 1130 KB]

 

 

Uchwała nr XXVIII/251/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Ślaska na lata 2013-2016

 dokument główny [PDF 757 KB]

 

 

Zarządzenie nr 41/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 29 marca 2013 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 709 KB]

 

 

Zarządzenie nr 44/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 08 kwietnia 2013 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

 dokument główny [PDF 253 KB]

 

 

Uchwała nr V/88/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie opini o przedłożonym przez Burmistrza Środy Ślaskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2012 rok.

 dokument główny [PDF 154 KB]

 

 

Uchwała nr XXVIII/256/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

 dokument główny [PDF 58 KB]

 dokument główny [PDF 77 KB]

 dokument główny [PDF 65 KB]

 dokument główny [PDF 36 KB]

 

 

Uchwała nr XXVIII/257/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Ślaska na lata 2013-2016

 dokument główny [PDF 1120 KB]

 zał. 1 [PDF 83 KB]

 zał. 2 [PDF 62 KB]

 

 

Zarządzenie nr 54/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Środa Ślaska za I kw. 2013 r.

 dokument główny [PDF 111 KB]

 zał 1 [PDF 66 KB]

 

 

Zarządzenie nr 57/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków

  dokument główny [PDF 249 KB]

 

 

Zarządzenie nr 67/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 31 maja 2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok

 dokument główny [PDF 726 KB]

 

 

Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 22 lipca 2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Środa Śląska za II kw. 2013r.

 dokument główny [PDF 120 KB]

 

 

Uchwała nr V/183/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 września 2013 w sprawie opini o przedłożonej przez Burmistrza Środy Ślaskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2013 roku.

 dokument główny [PDF 124 KB]

 

 

Zarządzenie nr 129/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 25 października 2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Środa Śląska za III kw. 2013r.

dokument główny [PDF 120 KB]

 

 

Zarządzenie nr 134/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 06 listopada 2013 w sprawie projektu budżetu Gminy Środa Sląska na 2014r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2024

projekt (PDF 33 KB]

 uzasadnienie [PDF 325 KB]

 zał. 1 [PDF 85 KB]

 zał. 2 [PDF 91 KB]

 zał. 3 [PDF 35 KB]

 zał. 4 [PDF 55 KB]

 zał. 5 [PDF 456 KB]

 zał. 6 [PDF 113 KB]

 zał. 7 [PDF 44 KB]

 zał. 8 [PDF 75 KB]

 zał. 9 [PDF 45 KB]

 zał. 10 [PDF 81 KB]

 zał. 11 [PDF 72 KB]

 uchwała WPF [PDF 24 KB]

 zał. 1 wpf [PDF 84 KB]

 zał. 2 wpf [PDF 73 KB]

 zał. 3 wpf [PDF 134 KB]

 

 

Uchwała nr V/290/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Środa Śląska na rok 2014

 dokument główny [PDF 109 KB]

 

 

Uchwała nr V/292/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Środa Śląska na 2014 r.

 dokument główny [PDF 117 KB]

 

 

Uchwała nr V/293/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Śląska przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014

 dokument główny [PDF 109 KB]

 

 

ROK 2014

 

 

 

Uchwała nr V/31/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Środa Śląska przedstawionej w uchwale nr XXXVI/306/2013 Rady Miejskiej z dnia 31.12.2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok

 dokument główny [PDF 129 KB]

 

 

Uchwała nr V/32/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXXVI/307/2013 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy kwoty długu na lata 2014-2024

 dokument główny [PDF 123 KB]

 

Zarządzenie nr 104/2014 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 18.08.2014 w sprawie przedłozenia Radzie Miejskiej w Środzie Śląskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania Budzetu Gminy Środa Ślaska za I półrocze 2014r.

 

 Zarządzenie nr 134/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 06 listopada 2013 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Środzie Śląskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Środa Ślaska za 2013r.

 

 

 dokument główny [PDF 88 KB]

 sprawozdanie [1106 KB]

 zał. 1 [PDF 492 KB]

 zał. 2 [PDF 363 KB]

 zał. 3 [PDF 136 KB]

 zał. 4 [PDF 140 KB]

 zał. 5 [PDF 356 KB]

 zał. 6 [PDF 569 KB]

 zał. 7 [PDF 130 KB]

 

 ROK 2015

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr IV/16/15 z 28 stycznia 2015 w sprawie budżetu Gminy na 2015r.

  dokument główny [PDF 1,3 MB]

 

Uchwała nr V/52/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Środa Śląska przedstawionej w uchwale nr IV/16/15 Rady Miejskiej z dnia 28.01.2015r. w sprawie budżetu na 2015 rok

  dokument główny [PDF 130 KB]

 

Uchwała nr V/53/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr IV/16/15 Rady Miejskiej z dnia 28.01.2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy kwoty długu na lata 2015-2024

  dokument główny [PDF 109 KB]

 

 

Zarządzenie nr 63/2014 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 29 kwietnia 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Środa Śląska za I kw. 2015r.

 dokument główny [PDF 110 KB]

 

 

Zarządzenie nr 87/2015 Burmistrza Środy Ślaskiej z dnia 29 maja 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu GminyŚroda Śląska za 2014

 dokument główny [PDF 644 KB]

 

 

Zarządzenie nr 117/2015 Burmistrza Środy Ślaskiej z dnia 23 lipca 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Środa Śląska za II kwartał 2015 roku

 dokument główny [PDF 110 KB]

 

 

Zarządzenie nr 190/2015 Burmistrza Środy Ślaskiej z dnia 29 października 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Środa Śląska za III kwartał 2015 roku

 dokument główny [PDF 109 KB]

 

Uchwała nr V/297/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Środy Śląskiej projekcie uchwały budżetowej Gminy Środa Śląska na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

 

dokument główny

 

Uchwała nr V/297/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Środa Śląska na rok 2016

 

 dokument główny PDF

 

Uchwała nr V/297/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Środa Śląskaprzedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016

 dokument główny PDF

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XIX/142/15 z 29 grudnia 2015 w sprawie budżetu Gminy na 2016r.

dokument główny [PDF 1240 KB]

załącznik [PDF 2440 KB]

załącznik [PDF 3790 KB]

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XIX/143/15 z 29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2016-2026

dokument główny [PDF 808 KB]

 

 

Zarządzenie nr 88/216 Burmistrza Środy Ślaskiej z dnia 25 kwietnia 2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Środa Śląska za I kwartał 2016 roku

dokument główny [PDF 104 KB]

 

 

Zarządzenie nr 119/216 Burmistrza Środy Ślaskiej z dnia 29 lipca 2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Środa Śląska za 2015 rok

dokument główny [PDF 667 KB]

 

 

Zarządzenie nr 172/216 Burmistrza Środy Ślaskiej z dnia 30 maja 2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Środa Śląska za II kwartał 2016 rok

   dokument główny [PDF 116 KB]  

 

 

Zarządzenie nr 235/216 Burmistrza Środy Ślaskiej z dnia 28 października 2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Środa Śląska za III kwartał 2016 rok

   dokument główny [PDF 112 KB]  

 

 

Uchwała nr V/301/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym  projekcie uchwały budżetowej Gminy Środa Śląska na rok 2017

  dokument główny [PDF 109 KB]  

 

 

Uchwała nr V/302/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie opini o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Środa Śląska na 2017 rok.

  dokument główny [PDF 113 KB]  

 

 

Uchwała nr V/303/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie opini o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Śląska  przedstawionej w projekcie uchwały budżetowej Gminy Środa Śląska na 2017 rok.

  dokument główny [PDF 113 KB]  

 

ROK 2017

     

 

Uchwała nr XXXVII/295/16 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

dokument główny [PDF 62 KB]  

 

 

Uchwała nr V/51/2017 z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinasowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XXXVII/293/16 Rady Miejskiej w Środzie Ślaskiej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu gminy Środa Ślaska na 2017 rok

 

dokument główny [PDF 114 KB]

 

 

Uchwała nr V/52/2017 z dnia 3 lutego 2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXXVII/293/2016 Rady Miejskiej w Środzie Ślaskiej z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2017-2026

 

 

dokument główny [PDF 110 KB]

 

 

Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Środy Ślaskiej z dnia 24 kwietnia 2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Środa Ślaska za I kwartał 2017 roku

  dokument główny [PDF 106 KB]  

 

 

Zarządzenie nr 119/2017 Burmistrza Środy Ślaskiej z dnia 29 maja 2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Środa Ślaska za 2016 rok.

  dokument główny [PDF 685 KB]  

 

 

Zarządzenie nr 155/2017 Burmistrza Środy Ślaskiej z dnia 27 lipca 2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Środa Ślaska za II kwartał 2017 roku

  dokument główny [PDF 138 KB]

 

 

ROK 2018

   

 

Uchwała nr V/300/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie opini o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Śląska  przedstawionej w projekcie uchwały budżetowej Gminy Środa Śląska na 2018 rok.

 

dokument główny [PDF 115 KB]

 

 

Uchwała nr V/303/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinasowania deficytu przedstawionego w uchwale Budżetowej Rady Miejskiej w Środzie Ślaskiej  w sprawie budżetu gminy Środa Ślaska na 2018 rok

 

  dokument główny {PDF 114 KB]

 

 

Uchwała nr V/304/2017 z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Środzie Ślaskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2018-2029

 

  dokument główny PDF 119 KB]

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr LIV/498/17 z 28 grudnia 2017 w sprawie budżetu Gminy na 2018 r.

  dokument główny z załącznikami
  [PDF 17191 KB]

Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr LIV/499/17 z 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Środa Śląska na lata 2018-2029

  dokument główny [PDF 2145 KB]