Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Oferta inwestycyjna

 >  Oferta inwestycyjna > Oceny i analizy

1. Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognoza demograficzna oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w gminie Środa Śląska

2. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Środa Śląska