Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
KALENDARZ BURMISTRZA
ŚREDZKA KARTA MIESZKAŃCA
ŚREDZKA KOMUNIKACJA PUBLICZNA
RODO w Urzędzie
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
Informacja ws. targowiska zastępczego

Informujemy, iż od wtorku, 6 marca br. obowiązywać będzie regulamin targowiska zastępczego w Środzie Śląskiej. Zapisy dokumentu zostały sformułowane w porozumieniu z handlującymi. 

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców

W związku z trwającym rokiem wyborczym i zbliżającym się terminem wyborów samorządowych zamieszczamy informację Krajowego Biura Wyborczego dot. rejestru wyborców. 

Informacja o pojemnikach na papier, szkło i tworzywa sztuczne

Uprzejmie informujemy, że jako uzupełnienie systemu zbierania odpadów komunalnych, na terenie gminy Środa Śląska rozlokowano zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych. Co wrzucać do pojemników ( tutaj ) 

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2018-06-01
> Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. „Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych” 

2018-05-30
> Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wsparcie rozwoju ośrodków aktywności społeczno-kulturalnej”

2018-05-30
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018 r.
2018-05-29
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska w m. Szczepanów i Przedmoście

2018-05-28
> Nowa taryfa za wodę i ścieki

Średzka Woda sp. z.o.o. informuje, że z dniem 01.06.2018 r. obowiązywać będzie nowa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Środa Śląska na okres 3 lat.

2018-05-24
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych”.

2018-05-22
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r.
2018-05-18
> Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Środa Śląska
2018-05-18
> Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska
2018-05-17
> Ogłoszenie o przetargu

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska w Środzie Śląskiej przy ul. Legnickej 38B

2018-05-08
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kulin