Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

ZOBACZ TAKŻE
Zbiory-informacje podstawowe
Kalendarz rocznic historyczno-literackich
Strona główna Biblioteki Publicznej

Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej świadczy usługi w zakresie przysposobienia czytelniczego w odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół.

Organizuje i prowadzi lekcje biblioteczne wprowadzające i tematyczne.

 

Lekcje biblioteczne wprowadzające mają na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego korzystania z zasobów biblioteki oraz nabycie umiejętności posługiwania sie warsztatem informacyjnym (katalog, kartoteka). Są one pierwszym etapem przysposobienia czytelniczego.

Lekcje biblioteczne wprowadzające przeznaczone są dla dzieci, które pierwszy raz przychodzą do biblioteki w grupie.

Celem tych lekcji jest zainteresowanie dzieci biblioteką  poprzez:

-wskazanie drogi do biblioteki tym dzieciom, które nie miały dotąd okazji się z nią zetknąć;

-zapoznanie ze strukturą księgozbioru, z regulaminem oraz sposobem korzystania z wypożyczalni i czytelni.

 

Lekcje biblioteczne tematyczne, poświęcone głównie wiedzy o regionie, skierowane są do młodzieży starszej i realizowane są w odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół.

Celem tych lekcji jest:

-propagowanie wiedzy o regionie;

-wskazanie źródeł informacji o regionie;

-nabycie umiejętności wyszukiwania informacji o regionie w oparciu o katalogi i kartoteki.

 

Przykładowe tematy lekcji bibliotecznych wprowadzających i tematycznych:

"W bibliotece dla dzieci"

(przeznaczenie biblioteki, zbiory gromadzone w bibliotece, zasady korzystania z biblioteki)

"Jak zbudowana jest książka"

(charakterystyczne elementy budowy książki)

"Zawartość treściowa książki. Encyklopedie, słowniki, książki popularnonaukowe"

(zawartość treści wydawnictw informacyjnych, źródła informacji)

"Katalogi biblioteczne informacją o zbiorach-katalog alfabetyczny"

(co to jest katalog alfabetyczny, jak z niego korzystać, czego można dowiedzieć się z karty katalogowej)

"Czasopismo jako źródło aktualnej wiedzy"

(rola czasopisma jako źródła aktualnej wiedzy, struktura czasopisma, podział czasopism)

"Poznaj swoją *Małą Ojczyznę*"

(praca z katalogiem, wyszukiwanie haseł przedmiotowych w kartotece regionalnej, np. Skarb Średzki, dana miejscowość w regionie, itp.)

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku