Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

Wyszukiwarka aktualności :
123
Dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informujemy o możliwości wspólnego uczestnictwa w 2018 roku w programie usuwania wyrobów zawierających azbest, znajdujących się w obrębie nieruchomości na terenie gminy Środa Śląska, z wykorzystaniem środków finansowych pozyskanych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Informacja o pojemnikach na papier, szkło i tworzywa sztuczne

Uprzejmie informujemy, że jako uzupełnienie systemu zbierania odpadów komunalnych, na terenie gminy Środa Śląska rozlokowano zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych. Co wrzucać do pojemników ( tutaj ) 

Harmonogram odbioru odpadów komunlanych w 2017 roku

 Od 1 stycznia 2017 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Nowy harmonogram odbioru odpadów na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Informacja o uzyskanej pomocy z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie azbestu

Gmina Środa Śląska, informuje o uzyskanej w 2016 r. pomocy finansowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 28 908 zł.

Obwieszczenie - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Środa Śląska działając na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 ze zm.) zawiadamia, że Gmina Środa Śląska przystąpiła do opracowania pn. Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Śląska

Obwieszczenie - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska

Burmistrz Środy Ślaskiej informuje, że na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska"`

Informacja o uzyskanej dotacji

Gmina Środa Śląska, informuje o uzyskanej w 2015 r. pomocy finansowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 27 822,14 zł.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 września 2015 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla 42 obszarów Natura 2000 ( tutaj)

 

UWAGA ROLNICY - SUSZA

W związku z ogłoszeniem przez Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zagrożenia wystąpienia suszy na obszarze gminy Środa Śląska , dostępne na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0218045/ ,

z a w i a d a m i a m y,  że 2 egzemplarze wniosków o oszacowanie szkód w uprawach, spowodowanych suszą wraz z załącznikami, należy pilnie składać do Urzędu Miejskiego w Środzie Ślaskiej Biuro Obsługi Klienta ul. Plac Wolności 5 w Środzie Śląskiej.

123