Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Grudzień 2018Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto85757852,59
Urząd miejski
Zespół Prawny00,00
Biuro Rady Gminy00,00
Wydz. Nier. i arch.00,00
Wydz. Inwestycji00,00
Wydz. Organizacji134,34
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC152,90
Wydz. Straż Miejska125,12
Gminne Centrum Reagowania00,00
Wydz. Spr. Lokalowych555,70
Wydz. Spr. Obywatelskich00,00
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR00,00
Wydz. Finansów i Budżetu00,00
Wydz. Promocji00,00
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.17404,49
Ośr. Pomocy Społecznej00,00
Biblioteka Publiczna3391,02
Dom Kultury241960,75
OSiR4236,10
Placówki oświatowe179,56
Gospodarka, finanse23384,51
Oferta inwestycyjna12727,14
Kultura91268,71
Muzeum Regionalne511208,59
Turystyka, rekreacja6625,32
Wspolpraca z zagranicą4185,59
Instytucje8760,56
Organizacje Pozarządowe9512,22
Gospodarka Odpadami35221,44
Szybki start712217,18
Ilość wejść do całego serwisu8907