Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Czerwiec 2018Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto124207437,51
Urząd miejski
Zespół Prawny5061,35
Biuro Rady Gminy7848,30
Wydz. Nier. i arch.3953,16
Wydz. Inwestycji1141,00
Wydz. Organizacji4635,29
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC1154,81
Wydz. Straż Miejska1125,89
Gminne Centrum Reagowania3526,57
Wydz. Spr. Lokalowych4956,64
Wydz. Spr. Obywatelskich9156,62
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR25107,70
Wydz. Finansów i Budżetu1140,20
Wydz. Promocji4341,11
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.153418,70
Ośr. Pomocy Społecznej73101,51
Biblioteka Publiczna141405,01
Dom Kultury12422029,61
OSiR138243,77
Placówki oświatowe8982,24
Gospodarka, finanse139397,83
Oferta inwestycyjna365753,83
Kultura3001317,49
Muzeum Regionalne10821247,97
Turystyka, rekreacja207648,68
Wspolpraca z zagranicą116191,77
Instytucje326789,73
Organizacje Pozarządowe329530,74
Gospodarka Odpadami213228,26
Szybki start23742295,05
Ilość wejść do całego serwisu22120