Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Marzec 2021Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto2589769,77
Urząd miejski
Zespół Prawny00,00
Biuro Rady Gminy00,00
Wydz. Nier. i arch.00,00
Wydz. Inwestycji00,00
Wydz. Organizacji00,00
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC00,00
Wydz. Straż Miejska00,00
Gminne Centrum Reagowania00,00
Wydz. Spr. Lokalowych00,00
Wydz. Spr. Obywatelskich00,00
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR192,36
Wydz. Finansów i Budżetu00,00
Wydz. Promocji00,00
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.00,00
Ośr. Pomocy Społecznej00,00
Biblioteka Publiczna1342,91
Dom Kultury11751,49
OSiR1210,59
Placówki oświatowe00,00
Gospodarka, finanse00,00
Oferta inwestycyjna1647,30
Kultura00,00
Muzeum Regionalne31071,85
Turystyka, rekreacja4544,11
Wspolpraca z zagranicą1165,90
Instytucje00,00
Organizacje Pozarządowe2451,95
Gospodarka Odpadami00,00
Szybki start31928,92
Ilość wejść do całego serwisu279