Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Luty 2019Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto109618008,59
Urząd miejski
Zespół Prawny358,68
Biuro Rady Gminy846,17
Wydz. Nier. i arch.551,19
Wydz. Inwestycji239,11
Wydz. Organizacji1034,01
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC252,27
Wydz. Straż Miejska224,83
Gminne Centrum Reagowania225,57
Wydz. Spr. Lokalowych1155,29
Wydz. Spr. Obywatelskich954,15
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR11102,89
Wydz. Finansów i Budżetu338,43
Wydz. Promocji639,26
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.60400,04
Ośr. Pomocy Społecznej2197,08
Biblioteka Publiczna58386,65
Dom Kultury391937,35
OSiR18233,52
Placówki oświatowe778,65
Gospodarka, finanse26380,07
Oferta inwestycyjna184719,68
Kultura521253,32
Muzeum Regionalne4681197,62
Turystyka, rekreacja38617,94
Wspolpraca z zagranicą21183,64
Instytucje36751,45
Organizacje Pozarządowe46506,43
Gospodarka Odpadami26219,12
Szybki start1472191,36
Ilość wejść do całego serwisu12622