Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Sierpień 2018Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto80917543,26
Urząd miejski
Zespół Prawny1260,73
Biuro Rady Gminy547,76
Wydz. Nier. i arch.552,96
Wydz. Inwestycji340,55
Wydz. Organizacji334,91
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.30,62
USC354,18
Wydz. Straż Miejska525,65
Gminne Centrum Reagowania526,31
Wydz. Spr. Lokalowych756,13
Wydz. Spr. Obywatelskich555,99
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR7106,46
Wydz. Finansów i Budżetu739,78
Wydz. Promocji540,68
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.33413,88
Ośr. Pomocy Społecznej9100,39
Biblioteka Publiczna30400,41
Dom Kultury1472006,03
OSiR59241,36
Placówki oświatowe981,31
Gospodarka, finanse18393,06
Oferta inwestycyjna73745,03
Kultura441300,87
Muzeum Regionalne1551234,94
Turystyka, rekreacja25640,83
Wspolpraca z zagranicą20189,58
Instytucje23779,72
Organizacje Pozarządowe32524,26
Gospodarka Odpadami33225,97
Szybki start3152270,79
Ilość wejść do całego serwisu9675