Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Kwiecień 2019Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto114128106,34
Urząd miejski
Zespół Prawny858,01
Biuro Rady Gminy645,67
Wydz. Nier. i arch.250,62
Wydz. Inwestycji238,64
Wydz. Organizacji433,64
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC351,64
Wydz. Straż Miejska224,54
Gminne Centrum Reagowania325,28
Wydz. Spr. Lokalowych1254,78
Wydz. Spr. Obywatelskich653,52
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR9101,72
Wydz. Finansów i Budżetu337,99
Wydz. Promocji438,79
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.31395,53
Ośr. Pomocy Społecznej1096,04
Biblioteka Publiczna25382,14
Dom Kultury1611915,87
OSiR27231,01
Placówki oświatowe977,79
Gospodarka, finanse20375,70
Oferta inwestycyjna145713,55
Kultura361238,18
Muzeum Regionalne1331184,56
Turystyka, rekreacja25610,64
Wspolpraca z zagranicą26181,71
Instytucje27742,52
Organizacje Pozarządowe43500,87
Gospodarka Odpadami30216,89
Szybki start1292165,90
Ilość wejść do całego serwisu12752