Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Sierpień 2020Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto75489195,39
Urząd miejski
Zespół Prawny553,94
Biuro Rady Gminy442,82
Wydz. Nier. i arch.246,72
Wydz. Inwestycji235,76
Wydz. Organizacji331,23
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC247,58
Wydz. Straż Miejska422,92
Gminne Centrum Reagowania223,62
Wydz. Spr. Lokalowych1252,11
Wydz. Spr. Obywatelskich449,84
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR1294,94
Wydz. Finansów i Budżetu335,18
Wydz. Promocji135,85
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.16364,76
Ośr. Pomocy Społecznej1189,55
Biblioteka Publiczna38353,26
Dom Kultury2581792,14
OSiR29215,70
Placówki oświatowe1372,83
Gospodarka, finanse23345,78
Oferta inwestycyjna66667,81
Kultura281135,90
Muzeum Regionalne1011101,01
Turystyka, rekreacja44561,83
Wspolpraca z zagranicą27169,89
Instytucje32680,57
Organizacje Pozarządowe47464,84
Gospodarka Odpadami25202,64
Szybki start1371989,69
Ilość wejść do całego serwisu8828