Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Paźdźiernik 2018Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto157587737,06
Urząd miejski
Zespół Prawny660,11
Biuro Rady Gminy847,27
Wydz. Nier. i arch.452,42
Wydz. Inwestycji640,09
Wydz. Organizacji2934,78
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC553,59
Wydz. Straż Miejska325,44
Gminne Centrum Reagowania526,19
Wydz. Spr. Lokalowych2856,23
Wydz. Spr. Obywatelskich855,45
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR11105,42
Wydz. Finansów i Budżetu539,37
Wydz. Promocji540,21
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.33409,49
Ośr. Pomocy Społecznej1099,37
Biblioteka Publiczna27396,07
Dom Kultury2041986,17
OSiR21239,08
Placówki oświatowe1480,59
Gospodarka, finanse16389,25
Oferta inwestycyjna30736,29
Kultura321285,05
Muzeum Regionalne1201223,33
Turystyka, rekreacja29633,33
Wspolpraca z zagranicą22187,69
Instytucje28770,32
Organizacje Pozarządowe36518,62
Gospodarka Odpadami36223,95
Szybki start872244,70
Ilość wejść do całego serwisu16771