Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Paźdźiernik 2019Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto161778418,45
Urząd miejski
Zespół Prawny356,12
Biuro Rady Gminy544,25
Wydz. Nier. i arch.148,99
Wydz. Inwestycji137,34
Wydz. Organizacji00,00
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC349,87
Wydz. Straż Miejska423,75
Gminne Centrum Reagowania324,48
Wydz. Spr. Lokalowych953,62
Wydz. Spr. Obywatelskich351,75
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR798,44
Wydz. Finansów i Budżetu336,72
Wydz. Promocji237,47
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.19382,52
Ośr. Pomocy Społecznej1193,01
Biblioteka Publiczna28369,43
Dom Kultury8871859,36
OSiR21223,76
Placówki oświatowe1075,39
Gospodarka, finanse20363,21
Oferta inwestycyjna161694,90
Kultura6601198,86
Muzeum Regionalne6981151,01
Turystyka, rekreacja22590,04
Wspolpraca z zagranicą14176,23
Instytucje28717,08
Organizacje Pozarządowe38484,95
Gospodarka Odpadami26210,48
Szybki start712092,16
Ilość wejść do całego serwisu19687