Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiącNastępny miesiąc >>
Sekcja Liczba odwiedzin w: Kwiecień 2020Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto258969136,36
Urząd miejski
Zespół Prawny1154,14
Biuro Rady Gminy1042,96
Wydz. Nier. i arch.946,94
Wydz. Inwestycji535,93
Wydz. Organizacji731,37
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC547,80
Wydz. Straż Miejska323,00
Gminne Centrum Reagowania423,70
Wydz. Spr. Lokalowych2052,23
Wydz. Spr. Obywatelskich1050,03
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR3795,36
Wydz. Finansów i Budżetu635,33
Wydz. Promocji336,02
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.43366,50
Ośr. Pomocy Społecznej2289,92
Biblioteka Publiczna48354,78
Dom Kultury5411798,64
OSiR59216,51
Placówki oświatowe1573,09
Gospodarka, finanse47347,47
Oferta inwestycyjna208670,74
Kultura751141,96
Muzeum Regionalne2671105,74
Turystyka, rekreacja92564,47
Wspolpraca z zagranicą55170,52
Instytucje80684,04
Organizacje Pozarządowe93466,79
Gospodarka Odpadami63203,43
Szybki start3411998,65
Ilość wejść do całego serwisu28650