Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Listopad 2019Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto92258460,38
Urząd miejski
Zespół Prawny355,81
Biuro Rady Gminy644,02
Wydz. Nier. i arch.448,72
Wydz. Inwestycji337,14
Wydz. Organizacji432,39
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC249,60
Wydz. Straż Miejska223,62
Gminne Centrum Reagowania324,35
Wydz. Spr. Lokalowych753,37
Wydz. Spr. Obywatelskich651,49
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR1897,98
Wydz. Finansów i Budżetu436,54
Wydz. Promocji437,28
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.24380,40
Ośr. Pomocy Społecznej1492,54
Biblioteka Publiczna27367,45
Dom Kultury1791849,67
OSiR16222,58
Placówki oświatowe1175,02
Gospodarka, finanse24361,22
Oferta inwestycyjna100691,62
Kultura311191,90
Muzeum Regionalne1081144,97
Turystyka, rekreacja29586,78
Wspolpraca z zagranicą21175,34
Instytucje28713,02
Organizacje Pozarządowe52482,56
Gospodarka Odpadami28209,43
Szybki start742080,23
Ilość wejść do całego serwisu10491