Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Marzec 2019Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto133338058,06
Urząd miejski
Zespół Prawny258,32
Biuro Rady Gminy645,92
Wydz. Nier. i arch.350,93
Wydz. Inwestycji138,87
Wydz. Organizacji433,83
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC251,95
Wydz. Straż Miejska124,68
Gminne Centrum Reagowania125,42
Wydz. Spr. Lokalowych1255,03
Wydz. Spr. Obywatelskich253,82
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR8102,31
Wydz. Finansów i Budżetu338,21
Wydz. Promocji00,00
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.40397,79
Ośr. Pomocy Społecznej1596,58
Biblioteka Publiczna23384,37
Dom Kultury1971926,54
OSiR37232,28
Placówki oświatowe1178,22
Gospodarka, finanse32377,95
Oferta inwestycyjna223716,87
Kultura431245,73
Muzeum Regionalne1251191,03
Turystyka, rekreacja44614,35
Wspolpraca z zagranicą31182,69
Instytucje46747,04
Organizacje Pozarządowe69503,72
Gospodarka Odpadami40218,06
Szybki start1342178,61
Ilość wejść do całego serwisu14870