Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Wrzesień 2019Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto107468305,90
Urząd miejski
Zespół Prawny856,40
Biuro Rady Gminy844,45
Wydz. Nier. i arch.1949,26
Wydz. Inwestycji437,54
Wydz. Organizacji532,73
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC450,15
Wydz. Straż Miejska423,86
Gminne Centrum Reagowania324,58
Wydz. Spr. Lokalowych3553,82
Wydz. Spr. Obywatelskich951,99
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR1798,92
Wydz. Finansów i Budżetu336,89
Wydz. Promocji637,68
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.42384,53
Ośr. Pomocy Społecznej1593,41
Biblioteka Publiczna47371,27
Dom Kultury3881863,71
OSiR44224,76
Placówki oświatowe2175,71
Gospodarka, finanse23365,10
Oferta inwestycyjna118697,73
Kultura421201,86
Muzeum Regionalne1421152,91
Turystyka, rekreacja42593,26
Wspolpraca z zagranicą27177,00
Instytucje46721,04
Organizacje Pozarządowe61487,33
Gospodarka Odpadami32211,40
Szybki start1212103,93
Ilość wejść do całego serwisu12625