Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Maj 2019Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto44398093,52
Urząd miejski
Zespół Prawny357,66
Biuro Rady Gminy445,41
Wydz. Nier. i arch.150,32
Wydz. Inwestycji238,41
Wydz. Organizacji00,00
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC151,32
Wydz. Straż Miejska00,00
Gminne Centrum Reagowania125,12
Wydz. Spr. Lokalowych1254,52
Wydz. Spr. Obywatelskich00,00
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR3101,13
Wydz. Finansów i Budżetu00,00
Wydz. Promocji00,00
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.24393,23
Ośr. Pomocy Społecznej495,48
Biblioteka Publiczna9379,84
Dom Kultury1011904,77
OSiR9229,66
Placówki oświatowe677,34
Gospodarka, finanse23373,52
Oferta inwestycyjna93709,94
Kultura291230,69
Muzeum Regionalne1191178,00
Turystyka, rekreacja23607,06
Wspolpraca z zagranicą13180,69
Instytucje23738,06
Organizacje Pozarządowe35498,02
Gospodarka Odpadami25215,74
Szybki start772153,16
Ilość wejść do całego serwisu5463