Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Maj 2020Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto206199051,22
Urząd miejski
Zespół Prawny4154,63
Biuro Rady Gminy4143,31
Wydz. Nier. i arch.1847,41
Wydz. Inwestycji1836,27
Wydz. Organizacji1731,65
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC1748,26
Wydz. Straż Miejska2123,19
Gminne Centrum Reagowania1823,90
Wydz. Spr. Lokalowych3852,63
Wydz. Spr. Obywatelskich4050,46
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR5996,17
Wydz. Finansów i Budżetu2035,67
Wydz. Promocji1736,35
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.128370,23
Ośr. Pomocy Społecznej5390,62
Biblioteka Publiczna152358,19
Dom Kultury11441813,77
OSiR152218,40
Placówki oświatowe5973,69
Gospodarka, finanse115351,09
Oferta inwestycyjna262676,55
Kultura1301154,43
Muzeum Regionalne4131116,12
Turystyka, rekreacja131570,25
Wspolpraca z zagranicą81171,99
Instytucje113691,38
Organizacje Pozarządowe183471,05
Gospodarka Odpadami110205,24
Szybki start4292018,60
Ilość wejść do całego serwisu26453