Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Wrzesień 2020Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto211119341,79
Urząd miejski
Zespół Prawny2353,85
Biuro Rady Gminy2742,80
Wydz. Nier. i arch.2046,62
Wydz. Inwestycji1635,69
Wydz. Organizacji1431,18
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC1647,44
Wydz. Straż Miejska1622,92
Gminne Centrum Reagowania1423,60
Wydz. Spr. Lokalowych2652,10
Wydz. Spr. Obywatelskich2749,78
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR3294,72
Wydz. Finansów i Budżetu1635,12
Wydz. Promocji1735,78
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.97363,53
Ośr. Pomocy Społecznej5889,55
Biblioteka Publiczna98352,12
Dom Kultury10141790,95
OSiR100215,38
Placówki oświatowe4372,80
Gospodarka, finanse86344,55
Oferta inwestycyjna186665,67
Kultura1261130,61
Muzeum Regionalne4571098,57
Turystyka, rekreacja155559,94
Wspolpraca z zagranicą87169,69
Instytucje119677,74
Organizacje Pozarządowe143463,51
Gospodarka Odpadami91202,23
Szybki start4721982,85
Ilość wejść do całego serwisu26347