Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Oferta inwestycyjna

 >  Oferta inwestycyjna > Pomoc publiczna

Pomoc publiczna oznacza przysporzenie korzyści finansowych przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Z pomocą publiczną mamy do czynienia tylko wówczas, gdy jest ona realizowana bezpośrednio ze środków publicznych i gdy wiąże się z groźbą naruszenia konkurencji poprzez uprzywilejowanie określonych podmiotów.

Pomoc publiczna może przejawiać się w różnych formach (dotacje, dekapitalizowanie przedsiębiorstw, pożyczki, kredyty, poręczenia itp.). W praktyce najczęściej spotykaną formą są ulgi w podatkach lokalnych w postaci odroczenia terminu płatności lub umorzenia podatku.

Rada Miejska w Środzie Śląskiej mając na uwadze dobro mieszkańców gminy, w trosce o rozwój gospodarczy regionu uchwaliła zgodnie z wytycznymi UE oraz narodowymi przepisami prawa program pomocowy, dzięki któremu w sposób systemowy udzielane będą ulgi podatkowe. Pomoc taką otrzymają tylko ci przedsiębiorcy, którzy zrealizują na terenie gminy nowe inwestycje lub zwiększą zatrudnienie. Program pomocowy - uchwała Rady Miejskiej nr XI/103/07 z dnia 6 września 2007 r. roku zamieszczony jest poniżej.

 

Uchwała w sprawie udzielania przez Gminę Środa Śląska pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji - PDF

 

 

 

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Poleć znajomemu Wersja do wydruku