Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Gmina, miasto > Urząd Miejski > Wydz. Spraw Obywatelskich > Archiwum komunikatów
Wyszukiwarka komunikatów :
Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska

Przedstawiamy informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach Gminy Środa Śląska na dzień 28 lutego 2018 roku:

możliwość głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejt.
Sprawdzanie spisu wyborców do wyborów Prezydenta Rzeczypospolietj Polskiej

Sprawdzanie spisu wyborców możliwe od 20 kwietnia 2015r.

Udział obywateli Unii Europejskiej w wyborach samorządowych.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi,chcącymi wziąć udział w wyborach do rad gmin,oraz wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast.

 

 

 

 

 

dopisanie do rejestru wyborców

dopisywanie do rejestru wyborców