Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Gmina, miasto > Urząd Miejski > Wydz. Spraw Obywatelskich > Archiwum aktualności
Wyszukiwarka aktualności :
dopisywanie do rejestru wyborców

zasady dopisywania do rejestru wyborców

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolityej Polskiej.
 
Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz

Poniżej publikujemy listę państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o całkowitym lub częściowym zniesieniu obowiązku wizowego lub dla obywateli których został jednostronnie zniesiony obowiązek wizowy przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zasady przekraczania granic państw unijnych

dowód osobisty- dokumentem podróży

Dowody osobiste dla dzieci

Dowód osobisty dla kazdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej