Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Gmina, miasto > Sołectwa

Sieć sołectw tworzy 27 miejscowości, w których zamieszkuje ogółem ponad 10 tys. osób. Największymi wsiami są Ciechów i Szczepanów. Najmniej mieszkańców skupiają Gozdawa i Pęczków. Organizację i zakres działania sołectw określa Statut uchwalony przez Radę Miejską w Środzie Śląskiej w dniu 30 czerwca 2004 r. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys, który korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata. Ostatnie wybory sołtysów i rad sołeckich odbyły się na przełomie stycznia i lutego 2011 r.

Poleć znajomemu Wersja do wydruku