Drukuj

Co podlega pod zajęcie pasa drogowego?

Wszelkie czynności wykonywane w pasie drogowym, które nie są związane z budową, przebudową, remontem, utzrymaniem i ochroną dróg. 
W szczególności:
rozkopy, przekopy, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenie w pasie drogowym obektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zajęcie pasa drogowego na prawach wyłaczności w celach innych niż wymienione wcześniej (np. umieszczenie rusztowań, reklam, obiektów handlowych, miejsca parkingowa na prawach wyłączności tzw. koperty)