Drukuj

Czy aby podzielić nieruchomość zabytkową należy otrzymać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

Tak. Jeśli przedmiotem podziału jest nieruchomość wpisana do rejestru zabytków. O zgodę należy wystąpić do konserwatora przed złożeniem wniosku o podział nieruchomości do organu gminy, gdyż warunkuje ona możliwość dokonania podziału.