Drukuj

Jestem współwłaścicielem nieruchomości. Chciałbym razem ze wspólnikiem złożyć wniosek o podział naszej nieruchomości ale obecnie przebywam za granicą. Co mam zrobić aby wniosek został rozpatrzony?

Wniosek o podział nieruchomości powinien zostać podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości lub przez wszystkich uzytkowników wieczystych nieruchomości lub przez ich pełnomocników. Pełnomocnik osoby przebywającej za granicą powinien dołączyć pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza w kraju , w którym udzielający pełnomocnictwa w tym zakresie przebywa. Dodatkowo pełnomocnictwo takie powinno być potwierdzone przez placówkę konsularną RP.