Drukuj

Czy projektowane do wydzielenia działki gruntu muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej?

Podział nieruchomości jest dopuszczalny , jeżeli projektowane do wydzielenia działki będą miały zapewniony dostęp do drogi publicznej. Za dostęp taki uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze koniecznych służebności drogowych dla wydzielanych działek lub też sprzedaż działek wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki - drogi wewnętrznej.