Drukuj

Jaka jest różnica między wstępnym projektem podziału nieruchomości a projektem podziału nieruchomości?

Wstępny projekt podziału nieruchomości może wykonać sam wnioskodawca , przedstawiając swoje preferencje, propozycje dokonania podziału. Nowe linie podziałowe przedstawia się na kopii mapy zasadniczej nawet przez odręczny rysunek. Właściwy zaś projekt podziału nieruchomości , który bedzie załącznikiem do decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości , wykonuje geodeta posiadający stosowne uprawnienia w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi standardami geodezyjnymi na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.