Drukuj

Jaka jest i od czego zależy wysokość opłaty adiacenckiej?

Zgodnie z uchwałą nr XII/100/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 lipca 2003 roku wysokość stawki opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału wynosi 10 % różnicy wartości przed i po podziale oraz wysokość stawki opłaty adiacenckiej z tytułu budowy infrastruktury technicznej w wysokości 10 % różnicy wartości jaką miała nieruchomość przed wybudowaniem urządzeń i po ich wybudowaniu.