Drukuj

Kto i kiedy jest zobowiązany do uiszczenia opłaty adiacenckiej?

Do uiszczenia opłaty zobowiązany jest właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty nieruchomości , której wartość wzrosła z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału albo scalenia i podziału nieruchomości. Ustalenie opłaty może nastąpić w terminie do trzech lat od dnia, w którym decyzja o podziale stała sie ostateczna.