Drukuj

Czy wychodząc z psem na spacer trzeba prowadzić go na smyczy?

Tak. Reguluje to art. 77 Kodeksu wykroczeń,  jak również ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmninach  (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.).