Drukuj

Jakie czynności należy wykonać, żeby otrzymać zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu?

Należy zwrócić się do Burmistrza z podaniem o wydanie stosownego zezwolenia zobacz tutaj

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.