Drukuj

Jak dokonywać potrąceń z pensji?

Potrąceń z wynagrodzenia za pracę dokonuje się po odliczeniu skladek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kolejnośc dokonywania potraceń jest nastepująca:

1) sumy egzekwowane przez komornika na mocy tytułu wykonawczego na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2) sumy egzekwowane przez komornika na mocy tytułu wykonawczego na pokrycie świadczeń innych niż alimentacyjne,

3) udzielone pracownikowi zaliczko pieniężne,

4) kary pieniężne przewidziane w Kodeksie pracy

Łaczna suna potrąceń z punktów 1-3 nie może przekroczyć 3/5 wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń można jeszcze potrącić pracowbnikowi kary pieniężne, ale nie mogą one w sumie przekroczyć 1/10 wynagrodzenia, które pracownik powinien otrzymać po dokonaniu wcześniejszych potrąceń.

Minimalne wynagrodzenie jest kwotą wolną od potrąceń - przy potraceniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimenty.

Kwota wolna od potrąceń ma zastosowanie także w przypadkach potrąceń innych nalezności niż wyżej wymienione, których pracopdawca może dokonać tylko za zgoda wyrażoną przez pracownika na piśmie. Oznacza to, że przy minimalnym wynagrodzeniu pracodawca nawet za zgodą pracownika nie może dokonać z niego potrącenia.