Drukuj

Co znaczy określenie załatwienie sprawy przez organ podatkowy " bez zbędnej zwłoki"?

Na załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki, a więc bez opóźnień nieznajdujących uzasadnienia w rodzaju i charakterze czynności dowodowych oraz trybie ustalania okoliczności faktycznych i prawnych, organy podatkowe są ograniczone  ściśle określonym  terminem. Natomiast obowiązek niezwłocznego załatwienia sprawy wiąże się z wydaniem decyzji  w czasie najkrótszym dla sprawy danego rodzaju bez uzasadnionych opóźnień w wydaniu decyzji. Ocena możliwości załatwienia sprawy należy do organu i od niej zależy, czy sprawa będzie załatwiona niezwłocznie, czy też trzeba będzie przeprowadzić pełne postępowanie dowodowe.