Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Kultura - imprezy

 >  Kultura - imprezy > kulturalne imprezy coroczne > Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych

Teksty jasełkowe podobnie jak kolędowe były najczęściej anonimowe.
Choć przerabiano je wielokrotnie, tak by zadowolić publiczność, dla której dawano przedstawienie, przetrwały do dzisiejszego dnia.
Dom Kultury podjął tę inicjatywę z myślą o podtrzymaniu tradycji i obrzędowości związanych z Bożym Narodzeniem, konfrontacji dorobku artystycznego, wymianie pomysłów i doświadczeń artystycznych oraz integracji dzieci środowisk przedszkolnych, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego miasta i gminy. Muzyka była zawsze nieodzownym elementem wszelkiego świętowania. Pragniemy, aby wszyscy zaproszeni goście i artyści ulegli nastrojowi świątecznemu, przywołali wspomnienia niedawnych świąt i rodzinnego nastroju przy wigilijnym stole, choince i kolędach.  Impreza ta kontynuowana w kolejnych latach z pewnością przyczyni się do rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży miasta i gminy.
Impreza ta odbywa się w styczniu. Zapraszamy do udziału w Przeglądzie.
Miejsce imprezy:
Sala Widowiskowa Domu Kultury