Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Kultura - imprezy

 >  Kultura - imprezy > kulturalne imprezy coroczne > W dzień Bożego Narodzenia

W dzień Bożego Narodzenia

Jedna z wielu cyklicznych propozycji konkursowych Domu Kultury. „W Dzień Bożego Narodzenia” jest konkursem plastyczno-technicznym, którego celem jest kultywowanie tradycji związanych z obrzędami tego święta. W listopadzie (lub początek grudnia) każdego roku wszelkie placówki edukacyjne z terenu gminy otrzymują z Domu Kultury propozycję udziału w w/w konkursie wraz z regulaminem. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego miasta i gminy. Konkurs finalizuje prezentacja wykonanych prac podczas wystawy pokonkursowej. Autorów najlepszych prac Dyrektor Domu Kultury Elżbieta Sołtys honoruje dyplomami i nagrodami.

Miejsce imprezy:
Dom Kultury