Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Kultura

ZOBACZ TAKŻE
Lekcje muzealne
Lekcje muzealne: Informacje ogólne
Lekcje muzealne: Kronika
Strona główna Muzeum

Tematy aktualnie realizowanych lekcji

1. CERAMIKA PRADZIEJOWA

2. RZEMIOSŁO CECHOWE 

3. HISTORIA PISMA

4. RZEŻBA I PŁASKORZEŹBA STAROŻYTNA

5. ŚRODA ŚLĄSKA W ŚREDNIOWIECZU

6. ZABYTKI ŚRODY ŚLĄSKIEJ

9. ŻYCIE CODZIENNE W ŚLĄSKIM MIEŚCIE ŚREDNIOWIECZNYM

10. RZEMIOSŁA DRZEWNE. KOŁODZIEJSTWO I BEDNARSTWO.

11. HISTORIA SKARBU ŚREDZKIEGO.

12. ARCHITEKTURA GOTYCKA

13. HISTORIA CZASU. JAK ZMIERZYĆ CZAS - OD KALENDARZA DO ZEGARA

 

1. CERAMIKA PRADZIEJOWA powrót
krótki wykład mówiący o początkach lepienia naczyń z gliny (jeszcze przed pojawieniem się koła garncarskiego), omówienie techniki wyrabiania gliny, sposobu kształtowania naczyń i ich dekorowania oraz budowy pieca garncarskiego i wypalania.
Zajęcia praktyczne zajmują większą część czasu lekcyjnego i polegają na lepieniu naczyń z gliny metodą mówioną podczas wykładu. Naczynia powstałe podczas zajęć, po wyschnięciu, poddawane są wypalaniu i wyeksponowane na czasowych wystawach dotyczących lekcji muzealnych realizowanych przez nasze muzeum.
Sposób prowadzenia lekcji i typ zajęć dostosowany jest również do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

Prowadzący: Renata Mazur.


 

2. RZEMIOSŁO CECHOWE   powrót
wykład obejmuje historię cechów polskich od momentu ich powstawania w XIII w., poprzez rozkwit i specjalizację rzemiosł w wieku XV, aż do wieku XX. Mówi o przyczynach powstawania cechów, ich organizacji wewnętrznej, funkcjach i zwyczajach. Interesująco przekazane są informacje o hierarchii cechowej, etapy rozwoju i nauki od ucznia do mistrza. Przedstawiona jest różnorodność rzemiosł, cechy je gromadzące oraz insygnia cechowe z herbami poszczególnych cechów. Lekcja prowadzona jest w Sali Rajców naszego muzeum, w której prezentowana jest wystawa Średzkie insygnia cechowe, dzięki czemu uczestnicy mają bezpośredni kontakt z omawianym przedmiotem.
Zajęcia praktyczne polegają na zaprojektowaniu znaku cechowego wybranego przez siebie cechu.

Prowadzący: Renata Mazur

3. HISTORIA PISMA powrót
wykład prowadzi uczestników od momentu zaistnienia historii materialnej człowieka, poprzez starożytność i poszczególne epoki nowożytne aż do współczesności. Obserwujemy pozostawiane przez człowieka pierwotnego pierwszych świadomych znaków "pisanych". Przemieszczając się w czasie i przestrzeni bierzemy udział w tworzeniu i rozwoju pisma w Mezopotamii i Egipcie oraz w rewolucyjnym momencie powstania alfabetu. Zastanawiamy się nad czynnikami wpływającymi na kształt znaków a poprzez kulturę piśmienniczą starożytnej Grecji i Rzymu przechodzimy do znaków w piśmie współczesnym, w drodze przez wieki zaznajamiając się z kilkoma jego stylami. Wszystko ilustrowane planszami.
Ponieważ wykład nie jest krótki, aby nie nużył, przepleciony jest kilkoma krótkimi zajęciami : gimnastyka"literowa" (tworzenia kształtów liter z własnego ciała), pisanie krótkiej informacji znakami obrazkowymi lub tworzenie wyrazu za pomocą kilku znaków obrazkowych, rysowanie inicjału wybranego wyrazu (rzeczownika) tak go zdobiąc, by na podstawie tylko jednej litery odgadnąć jego znaczenie. Finałowe, właściwe zajęcia polegają na wyciskaniu na tabliczkach glinianych krótkiej informacji, w sposób sugerujący pismo klinowe. W szczególnych przypadkach (brak gliny lub nadmiar czasu) próba pisania tuszem i patykiem. Tabliczki po wyschnięciu są wypalane i prezentowane na czasowych wystawach ilustrujących cały zakres lekcji muzealnych.

Prowadzący: Hanna Małgorzata Bogucka.


 

4. RZEŹBA I PŁASKORZEŹBA STAROŻYTNA  powrót
wykład ilustrowany planszami omawia starożytną historię rzeźby i płaskorzeźby figuralnej i dekoracyjnej Egiptu, Mezopotamii, Grecji i Rzymu. Uczestnicy mogą prześledzić rozwój tej dziedziny sztuki w świecie starożytnym i poznać czynniki techniczne i kulturowe wpływające na jej kształtowanie i zmiany. Poznajemy kanony sztuki w poszczególnych częściach świata. Uczymy się odróżniać rzeźbę pełną od reliefu wypukłego i relief wypukły od płaskiego a płaski od wgłębnego. Poznajemy również kulturę omawianych krain poprzez tematykę kompozycji rzeźbiarskich i ich przeznaczenie.
Zadaniem wieńczącym tę lekcję jest wykonanie płaskorzeźby w tabliczkach glinianych. Tabliczki po wysuszeniu są wypalone i prezentowane na wystawach czasowych jw.

Prowadzący: Hanna Małgorzata Bogucka.

 

5. ŚRODA ŚLĄSKA W ŚREDNIOWIECZU   powrót
wykład obejmuje okres od XI do XV w. i zawiera informacje o początkach Środy jako osady i wsi targowej, o lokacji miasta i powstaniu tzw. prawa średzkiego. Wyjaśniona zostaje nazwa Środy Śląskiej i jej herb. Omówione są założenia urbanizacyjne nowego miasta, przedstawieni nowi mieszkańcy oraz system zarządzania. Przedstawiamy najważniejsze budowle świeckie i sakralne wybudowane w Środzie w tym okresie, ważne i mniej ważne wydarzenia, które tworzą średniowieczną historię miasta oraz ludzi, bez których by jej nie było. Wszystko na podłożu historii Polski i Europy, obrazowane wieloma ilustracjami ułatwiającymi umiejscowienie wydarzeń w czasie, przestrzeni i kulturze, uzupełnione podaniami i legendami związanymi z tematem. Lekcja odbywa się w Sali Rajców w sąsiedztwie wieży więziennej a ogólnie w średniowiecznym ratuszu (który jest siedzibą muzeum), co jest, w tym przypadku, najlepszą z możliwych pomocą naukową.
Zajęcia polegają na wykonaniu prostych, niewielkich rysunków ołówkiem, których tematem są zapamiętane i wybrane przez uczestników wydarzenia z historii średniowiecznej Środy Śląskiej.

Prowadzący: Hanna Małgorzata Bogucka.

 

6. ZABYTKI ŚRODY ŚLĄSKIEJ  powrót
lekcja plenerowa; wycieczka po mieście szlakiem wiodącym do różnych zabytków (kościół św. Krzyża, mury obronne, portal przy ul. Kościuszki, kościół św. Andrzeja, kościół św. Krzyża, kościół Najświętszej Marii Panny, ratusz, fontanna Rolanda) oraz śladami ważniejszych wydarzeń związanych z historią miasta. Lekcja przeprowadzana tylko podczas sprzyjającej pogody.

Prowadzący: Hanna Małgorzata Bogucka.


 

7. ŻYCIE CODZIENNE W ŚLĄSKIM MIEŚCIE ŚREDNIOWIECZNYM powrót
bogato ilustrowany wykład omawiający niemal wszystkie dziedziny codziennego życia mieszczan żyjących w czasach Średniowiecza, o którym powszechna opinia jest często mylna. Uczestnicy lekcji poznają style architektoniczne funkcjonujące w XII - XV w., wnętrza domów mieszczańskich, ich wyposażenie. Dowiadują się, jak ubierali się i odżywiali średniowieczni mieszkańcy miast, jak pracowali, uczyli się i spędzali wolny czas, jak świętowali, jakimi prawami się rządzili lub byli rządzeni, jakie tradycje i obyczaje kierowały ich życiem. Temat jest bardzo obszerny, stąd i wykład niekrótki, uatrakcyjniony możliwością obejrzenia i dotknięcia materialnych świadectw życia w Średniowieczu (wieża więzienna, Sala Rajców, zabytki kultury materialnej). Zajęcia polegają na wykonaniu prostych rysunków, które w całości tworzyć będą obraz jednego dnia z życia średniowiecznej rodziny mieszczańskiej.

Prowadzący: Hanna Małgorzata Bogucka.

8. RZEMIOSŁA DRZEWNE. KOŁODZIEJSTWO I BEDNARSTWO
powrót
wykład omawiający technikę wykonywania beczek i kół drewnianych połączony z pokazem, z wykorzystaniem narzędzi dawnych. Lekcja odbywa się w pomieszczeniach wystawy Warstat. Dawne narzędzia do obróbki drewna. która ma skansenową formę warsztatów kołodzieja i bednarza. Uczestnicy podczas zajęć mają okazję poznać dokładnie dawne narzędzia do obróbki drewna oraz niektóre z nich wypraktykować.

Prowadzący: Zbigniew Aleksy.

 


9. HISTORIA SKARBU ŚREDZKIEGO  powrót
wykład, ilustrowany barwnymi tablicami, opowiada historię przedmiotów wchodzących w skład skarbu, poruszając zagadnienia ich pochodzenia, ich właścicieli, okresu ich wykonania i użytkowania. Wykład opracowany w oparciu o badania naukowe Rainera Sachsa. Zajęcia polegają na zilustrowaniu opowiedzianej historii w formie komiksu
.
Prowadzący: Hanna Małgorzata Bogucka, Renata Mazur

10. HISTORIA CZASU. JAK ZMIERZYĆ CZAS - OD KALENDARZA DO ZEGARA

wykład oparty na prezentacji multimedialnej, opowiada o historii czasu: jak przemijający czas wpływa na człowieka, zachowanie się przyrody w odpowiednich okresach czasu, obserwacje nieba, powstanie pierwszych kalendarzy (kalendarz Majów, kalendarz muzułmański, rzymski, juliański i gregoriański). Stonehenge jako olbrzymi system kalendarzowy. Pierwsze zegary (słoneczne, wodne, oliwne, świecowe i mechaniczne). Podczas zajęć praktycznych uczestnicy wykonują zegar słoneczny.

Prowadzący: Renata Mazur

 

 

 

 

 

 

 

    Poleć znajomemu Wersja do wydruku