Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Kultura - imprezy

Dożynki Gminne

Co roku po zakończeniu żniw Dom Kultury i Urząd Miejski kultywuje tradycje związane z jedynym świętem rolniczym, które jeszcze nie uległo zanikowi. Święto to odbywa się w różnych terminach i w różnych miejscowościach na terenie naszej gminy.

Nie można wyobrazić sobie dożynek bez okazałego, pięknego bochna chleba, wieńca dożynkowego czy korowodu. To tradycje o przetrwanie, których staramy się dbać. Burmistrz Środy Śląskiej Bogusław Krasucki corocznie podkreśla ważność tych tradycji ogłaszając konkursy na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” i na „Chleb dożynkowy”.

Kultywując tradycje i obrzędy dożynkowe również nie wolno zapominać o zabawie, gdyż jest ona bardzo ważnym elementem składowym tej tradycji. Podczas dożynek przyśpiewki ludowe przeplatają się z piosenką biesiadną lub bluesową, a innym razem z szantami lub greckimi rytmami.

Te różne nurty muzyczne maja wspólne pochodzenie - muzyka ludowa. To właśnie lud chętnie śpiewał wykonując ciężką pracę. Zapraszamy do wspólnego kultywowania tradycji i uczestniczenia w zabawie z tej okazji organizowanej.