Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Kultura - imprezy

 >  Kultura - imprezy > kulturalne imprezy coroczne > Przegląd Plastyki Dziecięcej

Przegląd Plastyki Dziecięcej

to konkursowa propozycja plastyczna Domu Kultury dla dzieci przedszkolnych, dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych oraz podopiecznych świetlic wiejskich i środowiskowych z terenu naszego miasta i gminy. Celem tego konkursu jest rozwijanie i kształtowanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Przegląd finalizuje otwarcie wystawy, podczas której prezentowane są najlepsze prace plastyczne, a dyrektor Domu Kultury Elżbieta Sołtys wręcza dyplomy i nagrody za wykonanie najlepszych prac.

Miejsce imprezy:
Dom Kultury – czerwiec.