Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Kultura - imprezy

 >  Kultura - imprezy > kulturalne imprezy coroczne > Kolorowa Wielkanoc

Kolorowa Wielkanoc

Jedna z wielu cyklicznych propozycji konkursowych Domu Kultury. „Kolorowa Wielkanoc” jest konkursem plastyczno-technicznym, którego celem jest kultywowanie tradycji związanych z obrzędami wielkanocnymi. Zwyczaj zdobienia jajek zwanych pisankami lub kraszankami nie przetrwałby do dzisiejszego dnia, gdyby nie hołdowanie tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. W marcu każdego roku wszelkie placówki edukacyjne z terenu gminy otrzymują z Domu Kultury propozycję udziału w w/w konkursie wraz z regulaminem. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego miasta i gminy. Finał konkursu to prezentacja wykonanych prac podczas wystawy pokonkursowej. Autorzy najlepszych prac honorowani są przez Panią Dyrektor Domu Kultury Elżbietę Sołtys dyplomami i nagrodami. Zapraszamy do udziału w konkursie. Podtrzymujmy wspólnie tradycje.

Miejsce imprezy:
Dom Kultury