Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Kultura - imprezy

Złota Marzanna

Jedna z wielu cyklicznych propozycji konkursowych Domu Kultury. „Złota Marzanna” to konkurs plastyczno-techniczny oraz happening, którego celem jest kultywowanie tradycji związanych z obrzędami pożegnania zimy i powitania wiosny. W marcu każdego roku wszelkie placówki edukacyjne z terenu gminy otrzymują z Domu Kultury propozycję udziału w w/w konkursie wraz z regulaminem. Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego miasta i gminy. Konkurs finalizuje prezentacja wykonanych prac podczas wystawy pokonkursowej, której towarzyszą przedstawienia, recytacje wierszy i wspólne śpiewanie piosenek o tematyce konkursowej, a także topienie lub palenie Marzanny. Autorom najlepszych prac Dyrektor Domu Kultury Elżbieta Sołtys wręcza dyplomy i nagrody.

Miejsce imprezy:
Dom Kultury