Drukuj

Co to jest opłata adiacencka?

Jest to ogólnie mówiąc opłata z tytułu korzyści , jakie odnosi właściciel lub uzytkownik wieczysty z faktu przeprowadzenia w terenie , na którym położona jest jego działka takich działań jak budowa urządzeń infrastruktury technicznej , podział działki , scalenie i podział działki. Opłata naliczana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek działań jak wyżej.